Speculatietaks krijgt vorm?

Gepost door Dirk3 
Op dit moment kunnen in dit forum alleen berichten worden gelezen. Dit is een tijdelijke situatie. Kom later nog eens terug.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
06 april 2016 21:13
Ik vind het in elk geval al positief dat een populaire krant met groot bereik dit opmerkt. Enkele kritische artikels in zo'n krant of liever nog een vette kop (in de trant van "wie gelooft die mensen nog" ) zijn dodelijker voor politici dan e-mails naar partijen of fora voor "the incrowd".
Maar goed we kunnen enkel afwachten en nagelbijten.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
06 april 2016 21:16
Ik heb een tijdje geleden op Facebook gelezen dat de VFB achter de schermen toch ook nog aan het praten is met de regering hierover ...
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
06 april 2016 22:43
Ok Ray ik heb die reactie ook gelezen op die fantastische FB pagina smiling smiley waar ik ook lid van ben.
Alleen ... ik vraag me af of die politici zelf er niet meest bij gebaat zijn dat het stilletjes blijft rond die speculatietaks.
Ik las ook in de Tijd dat JVO op de nieuwjaarsreceptie van de Brusselse Beurs een speech heeft gegeven waarin hij zei " verbaasd te zijn dat er zoveel geklaag was over een taks die maar 34 miljoen euro moet opbrengen" (daar ging hij blijkbaar toen nog van uit...)
Met andere woorden ze hebben er ook liever niet te veel rumoer rond de speculatietaks
In alle geval de tijd tikt en ondertussen is de speculatietaks 3 maand oud . De prognoses over de uitkomst (34 miljoen euro opbrengst volgens JVO versus meer kosten dan opbrengst volgens de non-believers) worden met de tijd steeds betrouwbaarder.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
06 april 2016 23:29
De speculatietaks zijn hete druppels op een plaat.

Zelfs de panama papers zijn hete druppels op een plaat.

Uw Optiecoach :
contribute - be aware - have pleasure - say “yes”
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
11 april 2016 13:33
uit De Tijd van 9 april:


Omerta over opbrengst speculatietaksLevert de drie maanden oude speculatietaks op wat de regering verwacht? Dat is een raadsel, want bijna niemand kan of wil daarover iets zeggen.

Het kabinet van Financiën zegt dat de aangiften van de speculatietaks nog niet zijn verwerkt. De vier grootbanken weten hoeveel zij innen en doorstorten, maar ze willen die cijfers niet meedelen. BNP Paribas Fortis, KBC en Belfius verwijzen ons naar Febelfin, de federatie van de banksector. Maar Febelfin zegt dat het geen cijfers heeft over de bedragen die zijn leden innen.

Alleen twee gespecialiseerde spelers willen informatie vrijgeven. Keytrade inde in het eerste kwartaal 1.080.000 euro speculatietaks. Het beurshuis Leleux AB incasseerde 306.000 euro taks. Beide instellingen beklemtonen dat de opbrengst van de speculatietaks veel kleiner is dan de daling van de opbrengst van de beurstaks. Maar zij zijn niet noodzakelijk representatief voor de hele sector. De speculatietaks moet dit jaar 34 miljoen euro opbrengen.

Over de beurstaks is iets meer informatie beschikbaar. De opbrengst van de beurstaks was in het eerste kwartaal ongeveer even hoog als in dezelfde periode van vorig jaar, zegt Financiën. Het kabinet merkte vorige maand fijntjes op dat de door sommige specialisten voorspelde forse daling is uitgebleven. Maar gedetailleerde informatie ontbreekt.

Er zijn aanwijzingen dat de lagere opbrengst van de beurstaks op aandelen is gecompenseerd door een hogere opbrengst van de taks op beleggingsfondsen. Belfius meldde een maand geleden dat sommige beleggers in januari en februari beleggingsfondsen hebben verkocht om winsten veilig te stellen. Of die trend doorzette in maart is niet duidelijk. Belfius zei gisteren dat ze 'geen bijkomende input' heeft en suggereerde ons licht op te steken bij Febelfin. Maar zoals gezegd, Febelfin zei vriendelijk dat het ons niet kon helpen.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 juni 2016 08:54
[www.standaard.be]

Het politiek spel van vorig jaar gaat opnieuw beginnen. Zeker nu ARCO en de vermogenstaks opnieuw naar boven komt.
Wel lijkt het nu duidelijk dat Van Overtveldt inderdaad de bedoeling had om de speculatietaks te doen mislukken.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 juni 2016 15:46
[www.tijd.be]

CD&V heeft natuurlijk weer de oplossing. De speculatietaks nog strikter maken spinning smiley sticking its tongue out
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 juni 2016 16:01
AntiHEB Schreef:
-------------------------------------------------------
> CD&V heeft natuurlijk weer de oplossing. De speculatietaks nog strikter maken
--- Sinds KP geen premier mogen worden is, is daar geen zinnig woord meer uitgekomen! Wel integendeel ... ! angry smiley
Ge moet het maar durven voorstellen: Van een ramp een nog grotere ramp maken !!!
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
21 juni 2016 16:31
Ik heb eindelijk de tijd genomen om een brief te schrijven aan de voorzitter van de Open VLD en haar parlementsleden. Zie tekst hieronder. Hopelijk komt er reactie en vooral actie. En anders neem ik ontslag.

"Geachte mevrouw Rutten en alle Open VLD parlementsleden

Ik ben een liberaal. Maar het is mij al enige tijd niet meer duidelijk of de Open VLD nog een liberale partij is.
Uit de pagina op uw website over waar de VLD voor staat lees ik: “Elk individu speelt in deze samenleving een hoofdrol en stippelt zijn of haar eigen levenspad uit. In een open samenleving hangt de toekomst af van wat elk individu –volgens zijn of haar mogelijkheden- ervan maakt.” “Ze [Open Vld’ers] vinden dat elke mens zo vrij mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld om zijn of haar eigen mening te vormen of om zelf te beslissen hoe hij of zij wil leven.” “De overheid legt slechts regels op als dat nodig is om de individuele vrijheid of het algemeen belang te waarborgen. Belastingen en lasten allerhande moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden. Ze ijveren daarbij voor zelfredzaamheid, eigenwaarde en eigendomsverwerving.”

Nu hebt u vorig jaar, maar ook al een eerste keer in 2012, absurde en absoluut vrijheid beperkende maatregelen gestemd in het Federale Parlement.

Uw partijgenoten hebben samen met de andere regeringspartijen op 18 december een wet gestemd waarbij die vrijheid en zelfredzaamheid een heel zware knauw krijgt. U vindt samen met mij dat een taxshift nodig is, en dat daarvoor misschien sommige kapitaalsinkomsten ook van individuen wat meer belast mogen worden. Dat u dat vindt is uw goed recht en daar heb ik ook geen probleem mee. Maar het is niet meer uw goed recht om de heel grote vinger op te steken en mij en alle andere Belgen te gaan zeggen wat ik wel en niet mag doen met het geld dat ik misschien in de economie wil investeren. Het deel van de programmawet dat handelt over de zogenaamde speculatietaks heeft niets te maken met een belasting maar is een regelrecht verbod om de bizar samengestelde lijst van financiële activa op korte termijn te verhandelen op de beurs. Een belasting aan 33% enkel op de winsten, zonder aftrek van de verliezen en de kosten komt voor elk zinnig mens gewoon neer op een totaal versmachtend verbod. Immers als ik drie keer aandelen met een winst van 100 verkoop binnen de zes maanden en drie keer aandelen met een verlies van honderd verkoop binnen de zes maanden dan betaal ik 100 aan belastingen, en heb als extra kosten de commissies. Ik heb dan niets verdiend maar betaal mij gewoon de grond in aan belastingen. Als zinnig mens besluit ik dan ook dat dit mij door u als zogezegde liberalen verboden wordt.

U hebt met die wet het voor particulieren onmogelijk gemaakt om nog individuele aandelen te kopen. Als u als geïnformeerd en actief belegger handelt als een goed huisvader, weet u immers dat u nooit kunt garanderen dat u een gekocht aandeel nooit binnen de zes maanden zult (moeten) verkopen. Verder verbiedt U om nog beschermde of conservatieve posities in te nemen met opties opnieuw door de versmachtende belasting.

De wet ontziet ook de banken die allerlei producten waarvoor ze wel op korte termijn kunnen handelen vrijgesteld zijn van de zogenaamde speculatietaks. Hiermee drijft u mensen naar duurdere producten met minder keuzevrijheid en met hoge kosten (en potentiële winsten voor de banken). Het is niet voor niets dat uit die hoek er nauwelijks protest is geweest tegen de korte termijn handel in aandelen door particulieren.

Met maatregelen tegen korte termijn handel (door de wet gebrandmerkt met het vies klinkende woord speculatie) verbiedt u dat ik zelf nog de aandelen waarin ik (met al mijn liberale keuzevrijheid) investeer kan kiezen. Maar ik mag wel tegen de sterren op “speculeren” door indexen en ETF’s te verhandelen. Die vallen immers niet onder de wet. Trouwens ook het gebruik van het vies klinkend woord speculatie is helemaal niet op zijn plaats. Beurzen hebben nood aan liquiditeit. Maar om die te hebben moet er verhandeld worden. Binnen de zes maanden een aandeel terug verkopen als het een mooie winst heeft opgeleverd is niet speculeren maar handelen als een goed huisvader.

Ondertussen blijkt dat de zogenaamde speculatietaks amper iets opbrengt. Dit was natuurlijk volledig voorspelbaar omdat het geen taks maar een verbod is om te handelen (kopen en verkopen op de beurs) op korte termijn. En omdat de handel dus is afgenomen lopen ook de inkomsten van de toch al hoge beurstaks ook af met meer dan de schamele inkomsten van de zogenaamde speculatietaks.

Bijkomend droogt de handel in kleinere Belgische aandelen op en verhogen de volatiliteit (het op en neer gaan van de beurskoersen wegen te weinig volume) en de spreads (het verschil tussen de bied en de laat koersen) waardoor de risico’s verhogen voor de kleine investeerder. Dit is slecht voor het ondernemingsklimaat waarbij de beursgang van succesvolle bedrijven juist zou moeten gestimuleerd worden.

België is ondertussen blijkbaar het enige Westerse land waar alleen de winsten op sommige beurshandelingen belast worden zonder aftrek van de verliezen. Dat is hetzelfde als een ondernemer belasten op zijn bruto marge zonder aftrek van zijn bedrijfskosten. Als u morgen zo de vennootschapsbelasting hervormt ligt het land plat.

Het spijtige is dat dit geen eenmalige uitschuiver is. Met de programmawet van 29 maart 2012 (die ook door de Open VLD werd goedgekeurd in de vorige regering) werd met een gelijkaardig mechanisme de handel binnen het jaar in aandelen vanuit een vennootschap verboden. Zoals u weet waren meerwaarden op aandelen onbelast en waren minwaarden op aandelen niet aftrekbaar. Deze bepaling werd blijkbaar door sommige multinationals misbruikt. Daarom heeft de vorige regering een “speciale” belastingvoet van 25% ingevoerd op de meerwaarden op aandelen die binnen het jaar worden verkocht. De minwaarden blijven niet aftrekbaar. De techniek is gelijkaardig als die van de zogenaamde speculatietaks. Als een onderneming vier keer een aandeel binnen het jaar verkoopt met een winst van 100 en vier keer aandelen verkoopt met een verlies van 100 dan heeft die vennootschap 0 euro winst gemaakt maar moet ze toch 100 euro aan belasting betalen. Het gevolg is misschien dat de multinationals nu geen misbruiken meer maken van dit mechanisme, maar ook dat een kleine vennootschap opzetten met als doelstelling op korte termijn aandelen te kopen en verkopen voor eigen rekening de facto verboden is door een versmachtende belasting. Dat is dus een maatregel die regelrecht ondernemingszin fnuikt en goedgekeurd werd door Open VLDers in de vorige regering.

Ik heb ooit geprobeerd Luk Van Biesen hierover aan te spreken. Die heeft mij twee keer wandelen gestuurd. Ik heb er ooit openbaar Annemie Turtelboom over aangesproken. Ik werd publiekelijk de grond in geboord. Toen ik er die zelfde avond haar er persoonlijk over aansprak gaf ze toe dat haar broer, Bart Turtelboom, financieel expert en hefboomfonds manager in Londen haar dat ook al gezegd had. Maar enige actie heeft ze nooit ondernomen om het euvel te herstellen.

En dus nu richt ik mij als kwade liberaal nog een keer tot u voorzitter en parlementsleden van de Open VLD om u te vragen te bewijzen dat u een liberale partij bent die ondernemingszin en vrij keuze bij het kiezen van investeringen hoog in het vaandel schrijft.

De begrotingscontrole die er aankomt geeft u de mogelijkheid om iets te doen aan sommige absurditeiten van de zogenaamde speculatietaks. Als u alleen al minwaarden en commissies aftrekbaar zou maken en het tarief zou verlagen tot dat van de roerende voorheffing dan wordt het een echte belasting. Opties horen eigenlijk niet thuis in de wet omwille van de complexiteit, en dus de moeilijk in een wet te gieten regeltjes over de belasting van sommige optie constructies. (Maar opties kunnen een goed geïnformeerd en als goed huisvader handelend individu veel mogelijkheden bieden om op een voorzichtige manier met zijn investeringen om te gaan.)

En ook voor de mogelijkheid om korte termijn handel de drijven in aandelen vanuit een Belgische onderneming moet u als liberalen actie ondernemen. Het is gewoon een schande dat dit in België niet meer mag. Er zijn heus wel bepalingen te vinden waarmee u ondernemingen die opteren om handel op korte termijn te voeren in aandelen kunt vrijstellen van de versmachtende belasting enkel op de meerwaarden.

Indien u allen hier geen actie voor onderneemt dan bewijst u mij definitief dat ik als liberaal partijloos ben en dat ik op de oprichting van een liberale partij in de nabije toekomst moet hopen. Ik voorspel u dat velen mij zullen volgen. Ik zal dan ook volmondig elke oproep steunen voor de oprichting van een liberale partij in Vlaanderen, want ik heb dan geen partij waarop ik bij de volgende verkiezingen nog kan stemmen.

‘Wie niet bereid is voor de vrijheid te vechten, wie niet bereid is om voor haar in de bres te springen, loopt het risico haar definitief te verliezen.’ (einde speech van mevrouw Rutten op 18/1/16 nieuwjaarsreceptie VLD) ‘Daarom is het cruciaal dat liberalen ook als het moeilijk is opkomen voor vrijheid.’ (einde speech van mevrouw Rutten op 18/1/16 nieuwjaarsreceptie VLD)

Ik kijk uit naar uw reactie en vooral naar uw acties.

Met liberale groeten,
Dirk Janssens (geen familie van uw kamerlid die mijn naamgenoot is)"
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
21 juni 2016 16:35
diederick Schreef:
-------------------------------------------------------
> Hopelijk komt er reactie en vooral actie. En anders neem ik ontslag.
--- Ontslag waarvan?
Mooi geschreven trouwens! Knap geformuleerd!
Hopelijk levert het een positief resultaat op voor de veelgeplaagde kleine belegger in dit land!
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
28 juni 2016 16:46
Speculatietaks op opties retroactief van kracht

[www.tijd.be]
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
28 juni 2016 16:49
AntiHEB Schreef:
-------------------------------------------------------
> Speculatietaks op opties retroactief van kracht
>
> [www.tijd.be]
> eculatietaks_op_opties_retroactief_van_kracht.9782
> 898-3452.art

----- Getverrrr !!! angry smiley
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
28 juni 2016 18:25
Ontslag uit de Open VLD.
Ik kreeg vorige week enkele reacties van parlementairen, maar niet veel. En het waren dan nog nietszeggende reacties. Behalve een van Van Quickenborne: "wat u hieronder schrijft, klopt grotendeels. Probleem is dat er in het geheel van fiscale hervormingen met ernstige lastenverlagingen voor werkende mensen en bedrijven (8 miljard euro!) er ook toegiften werden gevraagd door sommige partijen rond de tafel. Open Vld had daar problemen mee maar in het compromis dat gemaakt is, is dat gebleven. We zouden dit liever ook wijzigen. Ik heb hier intussen de minister van financien over aangesproken. Hij heeft te kennen gegeven dat hij wil bijsturen. Let’s hope."
Dat is een stuk een uitleg, maar geen uitleg waarom het geen belasting is maar een de facto verbod. Idem trouwens voor het verhandelen van aandelen in een vennootschap. En met een verbod haal je natuurlijk geen inkomsten binnen.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
10 juli 2016 17:42
Hadden we het ooit anders verwacht? ;-)

[www.tijd.be]

Kristoff
ChartMill.net
ChartMill.com
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
10 juli 2016 19:50
De speculatietaks is dus een gigantisch success. De oorzaak van de financiële crisis: de particuliere belegger die iets meer rendement wou halen uit zijn spaarcentjes door actief op de beurs te handelen is aan banden gelegd. thumbs up

Zoals Van Overtveldt zei. De taks is er niet om winst te maken. De stabiliteit op de markten nu nonkel Fons niet meer kan handelen op korte termijn mag de belastingbetaler toch wel wat centjes kosten ... niet ? Ik voel mij veel veiliger nu smileys with beer
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
11 juli 2016 00:19
AntiHEB Schreef:
-------------------------------------------------------
> Zoals Van Overtveldt zei. De taks is er niet om
> winst te maken. De stabiliteit op de markten nu
> nonkel Fons niet meer kan handelen op korte
> termijn mag de belastingbetaler toch wel wat
> centjes kosten
--- [sarcasme] Ja, het speculeren op aandelen is nu écht wel uitgeroeid door de speculatietaks. Een crisis op de beurzen is nu écht wel helemaal onmogelijk gemaakt nu al die kleine beleggertjes gekortwiekt zijn !! angry smiley [/sarcasme]
btr
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 juli 2016 21:03
Ik heb dit forum pas recentelijk ontdekt en na deze discussie volledig te hebben doorgenomen blijf ik toch nog met wat vragen zitten.

Ik denk eraan om mijn tradingactiviteiten te gaan onderbrengen in een vennootschap. Ik trade futures, forex en aandelen op 'speculatieve' wijze via een buitenlandse rekening (valt niet onder de noemer van het goede huisvader-beheer te plaatsen). Ik ben van plan om mijn job te behouden en mijn tradingactiviteiten na de werkuren te doen. Verder zou ik een aantal onkosten willen inbrengen zoals wagen, werkruimte, energie, laptop enz.

Hoe pak ik dit best aan? Ik zou een stabiele, legale oplossing willen met minimale belastingvoet en overhead.

Alvast bedankt voor een reactie.

btr
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 augustus 2016 11:07
CFD's en Binary Options nu ook aan banden...

[www.fsma.be]
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
23 augustus 2016 10:18
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
23 augustus 2016 11:03
consigliere Schreef:
-------------------------------------------------------
> Wishful thinking?
--- Lijkt mij ook ... De auteur van het artikel heeft blijkbaar wel een heel groot vertrouwen in het gezond verstand van deze regering. Ofwel is het bewust geschreven met een cynische ondertoon ..1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 23/08/2016 11:04 door Ray_Johnson.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
25 augustus 2016 10:28
Volgens de tijd ligt er dus een vermogenswinstbelasting op tafel. Maar enkel bij een belang van meer dan 5% in het bedrijf.
In ruil krijgen de bedrijven dan een verlaging van de vennootschapsbelasting. Klinkt redelijk.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
25 augustus 2016 12:22
Misschien kunnen ze zo zelfs zonder gezichtsverlies in een beweging de speculatietaks afvoeren.
Als ze het zonder gezichtsverlies kunnen doen dan vermoed ik dat dit mogelijk moet zijn.

Mvg, cure
rendementplus.be
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
26 augustus 2016 09:30
VLD schiet het voorstel van meerwaardebelasting bij 5% natuurlijk direct af want dat treft de kapitaalkrachtigen.
De kleine belegger is een veel makkelijker doelwit.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
01 september 2016 13:00
Van Overtveldt heeft zijn plan klaar. Er daar staat zo iets dat 737 miljoen moet opleveren onder noemer van:
"Aanpassing vrijstellingsvoorwaarden meerwaarden op aandelen"

Dat klinkt niet al te best sad smiley

[www.tijd.be]
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
01 oktober 2016 14:05
Vandaag gelezen in de tijd nav de begrotingsonderhandelingen:
"Van Overtveld wil niet alleen de buffer van 1 miljard euro binnenhalen, hij wil ook af van de speculatietaks omdat die meer kost dan ze opbrengt. Hij wil ook groen licht voor zijn hervorming van de vennootschapsbelasting waardoor het belastingstarief voor bedrijven van 33.99% naar 20% zou zakken."

Van die 3 dingen lijkt een afschaffing van de speculatietaks het gemakkelijkst binnen te halen voor Van Overtveld, gezien deze maatregel niks kost en geld zal opbrengen (of beter gezegd: een voorspeld verlies voor de Belgische schatkist zal verminderen)
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
01 oktober 2016 16:34
Indien zo, gaan we een dik feestje moeten geven denk ik... smileys with beer

Ik ken al een leuke kroeg waar we kunnen afspreken.. :-)

Uw Optiecoach :
contribute - be aware - have pleasure - say “yes”
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
01 oktober 2016 18:56
Best nog geen uitnodigingen versturen..... net als God wegen is ook de logica van Belgische politici ondoorgrondelijk
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
01 oktober 2016 20:01
We kunnen nog altijd ons verdriet verdrinken ook indien het niet loopt zoals gepland.. drinking smiley

Uw Optiecoach :
contribute - be aware - have pleasure - say “yes”
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
01 oktober 2016 20:04
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 oktober 2016 20:09
Speculatietaks kost overheid al 54 miljoen


De speculatietaks, die begin 2016 is ingevoerd, heeft in de eerste acht maanden 17 miljoen euro opgebracht. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gezegd in de Kamer. Maar de opbrengst van de beurstaks zakte met 70,6 miljoen. Dat is volgens de beurs van Brussel vooral te wijten aan de speculatietaks, omdat die de aandelenhandel heeft doen dalen.

De opbrengst van beide belastingen samen is dus met 53,6 miljoen gedaald. Dat is een tegenvaller, want de regering had op 34 miljoen extra gerekend.

De negatieve gevolgen van de speculatietaks voor de begroting zijn veel groter dan verwacht. Twaalf beurshuizen voorspelden begin juli dat de speculatietaks de overheid over het hele jaar 12 miljoen netto zou kosten.

J'en ai marre
Kristof Calvo, de fractieleider van Groen, is scherp voor de minister. 'J'en ai marre. Dit kan toch niet? Welk excuus gaat de minister nu weer verzinnen? De begrotingsoefening is een uitstekende gelegenheid om bij te sturen.'

Van Overtveldt laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. 'Mijn diensten analyseren de cijfers om te verifiëren of er een verband bestaat tussen de invoering van de speculatietaks en de dalende opbrengst van de beurstaks.'

Bijsturing
Hij voegt eraan toe: 'Dat kadert in een meer algemene evaluatie van de speculatietaks. Op basis daarvan zal ik oordelen of een aanpassing van de speculatietaks al dan niet nodig is.'

Van Overtveldt signaleerde in de lente dat hij openstaat voor een bijsturing. Hij zei toen dat hij de taks zou bijsturen, afvoeren of vervangen door iets anders als de opbrengst zou tegenvallen.


Bron: De Tijd