Speculatietaks krijgt vorm?

Gepost door Dirk3 
Op dit moment kunnen in dit forum alleen berichten worden gelezen. Dit is een tijdelijke situatie. Kom later nog eens terug.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 november 2015 10:41
bovendien leggen we de fietsenmakers op om bij te houden hoe lang ze fietsen en of dat voor hun werk is of niet
we belasten ze ook enkel op de heenweg
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 november 2015 10:53
* De fietswinkels, bij gebrek aan klanten, moeten hun zaak opdoeken ... Alweer zóveel minder jobs ...
* De verhoopte inkomsten van die taks komen er ook niet, want niemand wil nog fietsen ....
* De slijtage van de weg en de ontwrichting van het verkeer .... blijven uiteraard ongewijzigd ....2 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 04/11/2015 11:01 door Ray_Johnson.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 november 2015 13:16
In Nederland werken ze anders. Daar betaalt iedereen een faire bijdrage om de weg te gebruiken en te laten onderhouden.
De zwaarste wagens en vrachtwagens betalen het meest. En er is een vrijstelling van 1.000 km per jaar voor fietsers.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 november 2015 13:22
AntiHEB Schreef:
> In Nederland werken ze anders. Daar betaalt iedereen een faire bijdrage om de weg te gebruiken en te laten onderhouden.
> De zwaarste wagens en vrachtwagens betalen het meest. En er is een vrijstelling van 1.000 km per jaar voor fietsers.
--- Vertel dat eens aan minister Van Overtveldt .....
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 november 2015 15:08
Je kan een free trial nemen op LinkedIn premium. Dan kan je hem een bericht sturen.
Misschien moeten we dat maar eens massaal doen spinning smiley sticking its tongue out

[www.linkedin.com]
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 november 2015 15:47
Ik heb dus ook CD&V, NVA en Open VLD nog eens aangeschreven via e-mail. Iets later dan jullie.

Open VLD ... geen antwoord tot nu toe
NVA ... standaard antwoord
CD&V ... standaard antwoord + dit:

>>Uw overige input heb ik bezorgd aan onze studiedienst en aan het federaal vicekabinet van minister Peeters.

Nice. Pluspunten voor CD&V thumbs up
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 november 2015 18:08
Ik heb CD&V ook nog het standpunt van N-VA meegegeven zoals we dat hebben ontvangen.

>>Dat is voor ons nog zeer nuttige feedback. Ik bezorg het aan onze voorzitter.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 november 2015 20:07
AntiHEB Schreef:
> Ik heb CD&V ook nog het standpunt van N-VA meegegeven zoals we dat hebben ontvangen.
--- Goed gezien, daar was ik nog niet opgekomen! smiling smiley

> >>Dat is voor ons nog zeer nuttige feedback.
--- Die weten hun standpunt zelf niet van mekaar of wat ??
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 november 2015 20:46
>>Die weten hun standpunt zelf niet van mekaar of wat ??

Voor de volledige context ... dit was mijn follow up mail waar dat antwoord op kwam:

Quote

Beste "CD&V mederwerker",

Van harte bedankt voor uw duidelijk antwoord en het doorsturen van de feedback.
Bij vele particuliere beleggers bestaat echter de perceptie dat deze zinloze maatregel door CD&V naar voor is geschoven.
Ik quote N-VA: "De speculatiebelasting (waarvan wij overigens een koele minnaar zijn) wordt doorgevoerd nadat hierover een compromis werd gesloten door de regeringspartners. Dit is geen N-VA-maatregel."

Mvg,
"AntiHEB"
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
05 november 2015 12:36
Reactie N-VA op de follow up mail:

Quote

Geachte "AntiHEB",

Minister Van Overtveldt heeft in diverse interviews gezegd dat hij een koele minaar is van de speculatietaks, maar dat het een compromis is dat kadert in een grote verlaging van lasten op arbeid, die hij wel noodzakelijk en zeer verdedigbaar vindt.

Het is niet aan ons om de standpunten van andere partijen te bepalen of te interpreteren, maar het komt ons voor dat bijvoorbeeld CD&V van bij de start grote voorstander was van belastingen op vermogen of kapitaaltransacties.

Nogmaals bedankt voor uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Ombudsdienst N-VA

Heeft niet veel zin hier mee verder te gaan. Hopelijk laat VLD ook nog eens iets weten.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
05 november 2015 15:26
>> Het is niet aan ons om de standpunten van andere partijen te bepalen of te interpreteren, maar het komt ons voor dat bijvoorbeeld CD&V van bij de start grote voorstander was van belastingen op vermogen of kapitaaltransacties.

Klopt dus wel .. maar naast de kwestie.
CD&V bevestigd dat ze graag een (eerlijke) vermogensbelasting wouden, maar net omdat de dudes van NV-A dit niet wouden zitten wij (kleine beleggers) met dit gedrocht opgescheept.

De waarden van de VLD (die geen stel-je-vraag hebben op hun website voor zover ik kon zien?) zijn 'vrijheid, verantwoordelijkheid en geen betutteling' .... ik kan bijna niets bedenken dat meer in tegenspraak is met die waarden dan de speculatietaks.

>> Heeft niet veel zin hier mee verder te gaan.

Ik vrees ervoor ... de storm is sowieso al wat gaan liggen en binnenkort zullen we de teksten te zien krijgen
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
05 november 2015 15:40
Idd. We weten nu ongeveer hoe het achter de schermen is gelopen. Maar het helpt ons niet echt vooruit.
Geen 'stel je vraag' bij VLD. Maar helemaal onderaan op hun site staat wel in kleine lettertjes contact@openvld.be
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 november 2015 20:34
'Soort van' slecht nieuws. Artikel uit De Tijd ....

Quote

Verstoppertje spelen met fiscus kan niet meer in het buitenland

Wie gesteld is op zijn privacy zit vanaf volgend jaar met zijn centen beter in België dan in het buitenland. De Belgische fiscus krijgt voortaan op een schoteltje alle informatie over inkomsten en tegoeden op buitenlandse rekeningen automatisch doorgespeeld, terwijl hij slechts bij vermoedens van fraude Belgische rekeningen kan beginnen uit te pluizen.

Letterwoorden. We vermijden ze zoveel mogelijk. Maar dit zijn er twee die u best in uw oren knoopt. Zeker als u een van die 177.000 Belgische belastingplichtigen bent die aan het CAP - nog zo’n letterwoord om te onthouden - heeft aangegeven een rekening in het buitenland te bezitten.

‘Het is een bizarre vaststelling. Voortaan behoudt een Belg die belegt of investeert via een Belgische bank, veel meer privacy dan zijn buur die dat doet bij een buitenlandse bank’, verduidelijkt Filip Smet, advocaat bij Laga, de gevolgen van FATCA en CRS. Zij zijn de praktische uitvoering van de internationale strijd tegen fiscale fraude die politiek bovenaan op de agenda kwam in de nasleep van de financiële bankencrisis en de schandalen zoals Swiss- en LuxLeaks.

De Verenigde Staten speelden in die strijd met hun FATCA-wetgeving een katalyserende rol door van de automatische uitwisseling tussen fiscale administraties de norm te maken. FATCA staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Die wet verplicht financiële instellingen wereldwijd hun Amerikaanse klanten te identificeren en vervolgens informatie over hun financiële rekeningen uit te wisselen. België heeft dat bilaterale akkoord met de VS in 2014 ondertekend. Belgische financiële instellingen moeten vanaf 2016, een jaar later dan aanvankelijk gepland, de gegevens van Amerikaanse rekeninghouders doorgeven. In 2016 gaat het over de gegevens vanaf juli 2014. Nadien volgt een jaarlijkse uitwisseling.

De OESO en de Europese Unie konden niet achterblijven en volgden met de zogenaamde Common Reporting Standard CRS. Die multilaterale akkoorden verplichten alle financiële instellingen van de deelnemende landen om zeer gedetailleerde informatie over de rekeningen van hun buitenlandse cliënten door te geven aan de nationale fiscale administratie. Die laatste speelt die informatie op haar beurt door aan de fiscus van het land waar de cliënt zijn fiscale woonplaats heeft. Die informatie-uitwisseling begint in 2017. Maar de financiële instellingen begonnen begin 2016 al met het registreren van de informatie die ze moeten doorspelen. Want het gaat in 2017 over de inkomsten en saldi van 2016. Met andere woorden: hebt u in 2016 een rekening in het buitenland, dan zal de informatie daarover in 2017 doorgespeeld worden aan de Belgische fiscus. Zelfs als u die rekening op 2 januari 2016 afsloot.

Door CRS wordt automatisch gegevens uitwisselen de regel. Tot nu toe wisselen de fiscale administraties maar informatie uit op verzoek. Deze opzienbarende mentaliteitswijziging is niet de enige factor die van CRS een maatregel zonder weerga maakt. Ook de schaal is nooit eerder gezien. Al 61 landen hebben hun handtekening gezet onder de richtlijn, 29 andere landen hebben zich geëngageerd dat te doen. Onder die landen de 28 EU-lidstaten, waaronder het populaire Luxemburg. Maar ook Zwitserland, Liechtenstein en beruchte belastingparadijzen zoals de Kaaimaneilanden. België heeft CRS op 29 oktober 2014 ondertekend en zal de richtlijn tegen eind dit jaar omzetten in nationale wetgeving. De ministerraad heeft eind vorige week het voorontwerp van wet goedgekeurd, die nu nog groen licht moet krijgen van het Parlement.

Rondneuzen

De hoeveelheid informatie die internationaal zal worden uitgewisseld is spectaculair. ‘Behalve de identificatiegegevens van de cliënt en de rekening, gaat het ook over de saldi van buitenlandse rekeningen, de financiële opbrengsten en zelfs het brutobedrag van effecten die verkocht worden. Ook over bepaalde verzekeringsproducten (kapitaal en lijfrenteverzekeringen) zal informatie uitgewisseld worden’, zegt Smet. ‘Vanuit Belgisch perspectief gaat dit veel verder dan we gewoon zijn’, benadrukt de advocaat. In België kennen we sinds 2014 weliswaar het Centraal Aanspreek Punt (CAP), een register van alle Belgische bankrekeningnummers, maar de informatie daarin is veel beperkter. Alle Belgische banken moeten jaarlijks, ten laatste op 31 maart, enkel de identificatiegegevens van de rekeningen, zijnde de naam van de cliënt en het bankrekeningnummer doorgeven.

Bovendien, en ook dat is een belangrijk onderscheid met CRS, kan de fiscus niet zomaar in het CAP gaan neuzen. Het CAP wordt beheerd door de Nationale Bank van België. De fiscus kan het alleen onder strikte voorwaarden inkijken. Bijvoorbeeld bij aanwijzingen van belastingontduiking. En zelfs in dat geval mag enkel een beperkt aantal belastingambtenaren die informatie inkijken. De informatie die wordt uitgewisseld tussen de lokale fiscale administraties over buitenlandse rekeningen daarentegen, is op elk moment open en bloot beschikbaar voor de fiscale administratie.

Telefoonboek

‘De filosofie van het CAP is anders dan die van CRS’, verduidelijkt Rodolphe de Pierpont, jurist-fiscalist bij sectorfederatie Febelfin het verschil. ‘Het CAP is in een soort telefoonboek voor de fiscus. In het kader van een fiscaal onderzoek kan hij het CAP raadplegen om te weten bij welke banken de belastingplichtige klant is. Vervolgens zal de fiscus aan de bank in kwestie vragen om gegevens over die cliënt door te spelen. In dat geval mag hij enkel relevante informatie opvragen. Informatie over verrichtingen van 15 jaar geleden is bijvoorbeeld niet relevant, gezien de fiscale verjaringstermijn van 7 jaar. CRS is daarentegen een echt controle-instrument, waarmee de fiscus kan nagaan of een belastingplichtige zijn verplichting om buitenlandse inkomsten en vermogens aan te geven correct heeft nageleefd’, legt de Pierpont uit.

Ook dat is een wezenlijk verschil met uw rekeningen in België. De inkomsten daarop blijven volledig onder de fiscale radar. Strijkt u rente of een dividend op, dan houden de banken de verschuldigde roerende voorheffing in. Zij storten deze vervolgens door aan de fiscus. En daarmee zijn voor u al uw fiscale verplichtingen voldaan. U hoeft nergens nog in uw aangifte te melden dat u inkomsten heeft opgestreken op een Belgische rekening, noch dat u houder bent van een Belgische rekening. Bezit u een buitenlandse rekening, dan moet u daarentegen sinds enkele jaren daarvoor enkele vakjes in uw belastingaangifte aankruisen.

Confrontatie

De vraag is natuurlijk wat de Belgische fiscus zal doen met die massa aan gegevens die hij vanaf 2017 jaarlijks op een schoteltje gepresenteerd krijgt. ‘Die gegevens worden opgenomen in het fiscale dossier van de belastingplichtige. Wij zullen die gegevens exploiteren. Enerzijds automatisch (door datamining, red.) en anderzijds op basis van risicoprofielen’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. ‘We zullen de gegevens bijvoorbeeld ‘confronteren met de aangiftegegevens’. Met andere woorden: krijgt de fiscus via een buitenlandse collega door dat u een rekening hebt in het buitenland, dan zal hij controleren of u die wel gemeld heeft in uw aangifte. Welke concrete controle-acties opgezet zullen worden, moet de FOD Financiën nog beslissen. Daarvoor zullen werkgroepen opgericht worden, geeft Adyns nog mee.

Wat zult u als rekeninghouder merken van dat alles? In eerste instantie niet bijster veel. Opent u vanaf volgend jaar een rekening bij een Belgische bank, dan zal de bank u vragen of u alleen in België belastingplichtig bent. De bank zal u met name vragen naar ‘uw fiscale woonplaats’. Is dat België, dan blijft het daarbij. Is dat een ander land dat deelneemt aan CRS, dan zal de Belgische bank de gegevens over uw rekening doorgeven aan de Belgische fiscus, die die informatie doorgeeft aan de fiscus van het betrokken land. Zelf hoeft u daar niets voor te doen Omgekeerd, stel dat u al jaren bij een Spaanse bank een zichtrekening aanhoudt om uw nutsfacturen van uw Spaanse vakantiewoning te betalen. Dan weet de Spaanse bank al dat u belastingplichtig bent in België en zal ze de gegevens van uw zichtrekening doorgeven aan de Spaanse fiscus, waardoor ze vervolgens bij de Belgische fiscus belandt.

Fiscale regularisatie als geroepen

De financiële instellingen worden verantwoordelijkheid om al die informatie bij de fiscus te doen belanden. ‘Voor alle Belgische banken samen betekent het een investering van enkele miljoenen euro’s. Maar we gaan volledig mee in dat verhaal’, zegt de Pierpont. Idem voor de buitenlandse banken. Buitenlandse cliënten die de oorsprong van hun kapitaal niet kunnen bewijzen, zijn haast nergens nog welkom. Luxemburg en Zwitserland bijvoorbeeld hebben op dat vlak hun cliëntenpolitiek helemaal gewijzigd. Vroeger speelden ze discretie uit om klanten te lokken, nu verkopen ze het feit dat al hun klanten fiscaal zuiver op de graat zijn als een kwaliteitslabel.

In dat kader komt de fiscale regularisatie, die vanaf begin volgend jaar opnieuw mogelijk is in België, als geroepen voor spaarders die nog iets recht te zetten hebben. Want in dat geval kunt u een regularisatie-attest voorleggen als bewijs dat u uw zonden afgekocht heeft. Kiest u ervoor om uw tegoeden in het buitenland aan te houden, dan kan dat. Regulariseren impliceert immers niet noodzakelijk dat u uw geld repatrieert naar België. Maar wie in het buitenland blijft, weet dat verstoppertje spelen met de Belgische fiscus voorgoed verleden tijd is. Terwijl wie naar België terugkeert daarentegen kan genieten van discretie die in het buitenland verleden tijd is.

Advocaten menen dat dit onderscheid een belemmering kan zijn voor buitenlandse financiële instellingen om spaartegoeden van Belgische spaarders aan te trekken. Of zo’n belemmering te verantwoorden is in het licht van het vrij verkeer van diensten zal nog moeten blijken.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 november 2015 20:59
Daar heb ik weinig problemen mee.
Een rekening in het buitenland en geen aangifte doen van je transacties lijkt me niet echt een duurzame manier om aan de speculatietaks te ontsnappen.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 november 2015 21:05
fonzzz Schreef:
> Daar heb ik weinig problemen mee. Een rekening in het buitenland en geen aangifte doen van je transacties lijkt me niet echt een
> duurzame manier om aan de speculatietaks te ontsnappen.
--- Ja. Hier lig ik ook niet echt wakker van ....
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 november 2015 22:03
Azo .... waar dan wel van?
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 november 2015 22:03
Winstmarges... (?) hot smiley

Uw Optiecoach :
contribute - be aware - have pleasure - say “yes”
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 november 2015 22:24
Het krapuul zijn kop op mijn tv .... kanaal Z .... timmerman .... de bedenker van de speculatietaks.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 november 2015 23:40
fonzzz Schreef:
> Azo .... waar dan wel van?
--- Van de speculatietaks zélf zoveel te meer .... sad smiley
Vanwege het absurde, ondoeltreffende, oneerlijke, nutteloze, meedogenloze, contra-productieve, hersenloze, domme en ziekmakende karakter van die taks!
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
09 november 2015 09:02
We zijn het eens Ray .... ik deel de woede!
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
10 november 2015 22:19
@Dirk, @Kitty,

Ik heb geïnformeerd bij FSMA i.v.m. een eventuele benodigde vergunning van FSMA in geval van trading onder een vennootschap.
Het is vrij simpel. Zolang je in een vennootschap trade met enkel geld van de vennootschap, dan hoef je geen vergunning van de FSMA.
Beleg je geld van derden (of zelfs van vennoten) dan valt dat onder vermogensbeheer en dan moet je wél aan bepaalde regels/formaliteiten voldoen.

Ray

Kitty Schreef:
-------------------------------------------------------
> Dirk TS schreef :
> "Daarbij is het opletten dat als die trading de
> hoofdactiviteit wordt, je misschien wel een
> vergunning bij het FSMA moet aanvragen. Jawel, ook
> al gaat het over je eigen geld, ze beschouwen de
> firma als een eigen entiteit die dan handelt met
> geld van de vennoten. Allemaal ingewikkeld die
> wetgeving in België. "
>
> >> ja, daar moet zeker naar gekeken worden. Als je
> niets anders doet dan traden ( lees uitsluitend,
> dus thesaurievennootschappen ) , vermogensbeheer
> en/of beleggingsadvies moet je zelf ( denk ik )
> je financiële positie periodiek overmaken aan
> FSMA . Ik heb dat ook ergens gelezen. Die
> vergunning is best mogelijk en al de bijkomende
> verplichtingen !
>
> Als je echter al een vennootschap hebt met een
> andere activiteit, dan is er geen probleem om je
> overtollige liquiditeiten te beleggen. Geen
> vergunning FSMA.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 november 2015 10:41
@Ray

"""Zolang je in een vennootschap trade met enkel geld van de vennootschap, dan hoef je geen vergunning van de FSMA.
Beleg je geld van derden (of zelfs van vennoten) dan valt dat onder vermogensbeheer en dan moet je wél aan bepaalde regels/formaliteiten voldoen. """

U bedoelt met "enkel geld van de vennootschap" als het gaat over 100% eigen inbreng waarschijnlijk?
De meeste vennootschapsvormen vereisen echter meerdere oprichters/vennoten dus er is gauw geld van andere vennoten vrees ik.

In de wetteksten (FSMA) is ook sprake van 'handelen voor eigen rekening'. Het is niet duidelijk wat hiermee bedoelt wordt. Als dat dus puur het geld van de firma betekent, maakt het niet uit of dit 100% eigen geld is of ook van de andere vennoten. Zolang je daar maar een officiële toestemming van hebt, volgens mij.

Een uitzondering om niet als beleggingsonderneming beschouwd te worden:
"10° personen die voor eigen rekening in financiële instrumenten handelen of beleggingsdiensten in van grondstoffen afgeleide instrumenten of derivatencontracten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, j), van de wet van 2 augustus 2002 verrichten voor de cliënten van hun hoofdbedrijf, mits dit op groepsniveau als een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten van beleggingsdiensten in de zin van artikel 46 of bankdiensten [in de zin van de wet van 25 april 2014];"

Zie Wet inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen
[www.fsma.be]


Als er wel een vergunning nodig is, vraag ik mij af of holdings zoals Ackermans, Brederode en GBL dan zo'n vergunning hebben aangezien gelden beleggen van de aandeelhouders hun activiteit is als holding.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 november 2015 11:04
@Dirk_TS,
De essentie is dat de vennootschap niet aan 'vermogensbeheer voor derden' doet, anders moet je aan bepaalde regels van FSMA voldoen (vergunning enz.)
Hoe het precies zit met de kapitaalsinbreng van vennoten, andere dan de 'zaakvoerder', weet ik niet juist.
Mail anders eens naar de FSMA. Ik had vrij snel antwoord.

Ik denk dat voor de meesten onder ons zich het probleem niet zo scherp stelt. Je richt zelf een vennootschap op, met een 2de vennoot, en je brengt je eigen geld in....1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 13/11/2015 11:05 door Ray_Johnson.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 november 2015 11:24
Wist niet dat ze snel terugmailen. Ooit eens naar gebeld en dan leek het mij eerder of ze hun nek niet durfde uitsteken en aanraadde om "gespecialiseerd advies" in te winnen. Duh...

Ze staan morgen op Finance Avenue. Mocht iemand tijd en zin hebben om enkele gerichte vragen af te vuren....
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 november 2015 11:28
Dirk, ik heb je een privébericht gestuurd.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 november 2015 12:05
>>Ik denk dat voor de meesten onder ons zich het probleem niet zo scherp stelt. Je richt zelf een vennootschap op, met een 2de vennoot, en je brengt je eigen geld in....

Daar zit voor mij toch wel een klein probleem. Je brengt je spaargeld in om te beleggen en je bent er in principe gelijk de helft van kwijt gezien je het niet meer uit de vennootschap krijgt zonder zware belastingen. Stel dat de speculatietaks bvb na enkele jaren weer verdwijnt en het is terug interessant om als particulier te beleggen. Een oplossing zou kunnen zijn freelance gaan en beleggen met de inkomsten van het freelance werk.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 november 2015 12:18
AntiHEB Schreef:
> ... en je bent er in principe gelijk de helft van kwijt gezien je het niet meer uit de vennootschap krijgt zonder zware belastingen.
--- Je kunt jouw vennootschap jou wel een loon laten uitbetalen (waarop je uiteraard ook weer eens belast wordt). Dat is 1 van de weinige manieren om geld uit een vennootschap te halen zonder het op te doeken. De andere manieren zijn eerder indirect: huur van (uw eigen) infrastructuur, uitkering dividenden, enz.
De overheid hier perst iedereen die ook maar iets van inkomen genereert uit als een rijpe citroen.... Zéér ontmoedigend ...

> Een oplossing zou kunnen zijn freelance gaan en beleggen met de inkomsten van het freelance werk.
---- En hoe voorkom je daar dan de speculatietaks juist mee dan?
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 november 2015 12:23
>>En hoe voorkom je daar dan de speculatietaks juist mee dan?

Via de vennootschap. Enkel is beleggen dan de nevenactiviteit ipv de hoofdactiviteit.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 november 2015 16:10
Speculatietaks ook mogelijk bij verlies
[www.tijd.be]

spinning smiley sticking its tongue out
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
13 november 2015 16:23
AntiHEB Schreef:
-------------------------------------------------------
> Speculatietaks ook mogelijk bij verlies
---- Binnenkort misschien ook taks betalen op het inademen van lucht ...!? sad smiley