Speculatietaks krijgt vorm?

Gepost door Dirk3 
Op dit moment kunnen in dit forum alleen berichten worden gelezen. Dit is een tijdelijke situatie. Kom later nog eens terug.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
24 december 2015 16:05
Verdomme,

Daar vreesde ik dus ook voor! Er wordt door de brokers nu uiteraard serieus uitgepakt met die CFD's..... Ik hou mij hart vast!

Kristoff
ChartMill.net
ChartMill.com
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
25 december 2015 14:36
Het is Maarten Verheyen die op 23 december plots begon rond te twitteren en te mailen, dat je de spec. taks kan vermijden door de CFD's van Traders only. 24 uur later begon De Giro dan natuurlijk ook al, maar nu door massaal reclame te maken voor de CFD's en nu komt dit tot in de media.
Lynx heeft dit veel discreter aangepakt door de beleggers naar hun site (voor kennismaking met de CFD's) te lokken via een zogenaamde "teken de petitie tegen de spec. taks"

De CFD's bleven jarenlang onder de radar omdat de brokers er geen reclame voor maakten. In plaats van in stilte reclame te maken voor CFD's,
verkondigen ze dit nu met veel stampij.
Op die manier gaat de regering reageren vrees ik.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
25 december 2015 17:41
geef ze aan bij de FSMA ... ze mogen daar gene reclame mee maken
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
26 december 2015 09:24
Is de speculatietaks nu eigenlijk al goedgekeurd door het parlement? En zo ja op welke datum? Ik heb daarover nooit iets gelezen. Ik heb alleen de ontwerp wettekst gezien. Als ik ga zoeken in het Belgisch Staatsblad vind ik ook niets over de goedgekeurde wet. Maar ik ben niet bedreven in dat zoeken.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
28 december 2015 15:59
Handleiding bij de speculatietaks
Beleggers betalen vanaf 1 januari een taks van 33 procent als ze minder dan zes maanden na de aankoop beursgenoteerde aandelen of sommige afgeleide producten met winst verkopen.

Hoe zal de nieuwe belasting worden toegepast in de praktijk? Een handleiding in acht vragen en antwoorden.

Er is al veel inkt over gevloeid, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd: de speculatietaks. De federale regering kondigde in juli de invoering van de belasting in het kader van de taxshift aan. Sindsdien zette ze het geduld van de banken en de beleggers erg op de proef, want de wettekst is pas twee weken geleden gepubliceerd. Maar ook nu nog, minder dan een week voor de wet van kracht wordt, bestaat er nog steeds onduidelijkheid over sommige aspecten van de nieuwe belasting. Wat is wel al duidelijk?

Moeten alleen particulieren speculatietaks betalen?

Ja. De speculatietaks is van toepassing op transacties van natuurlijke personen buiten hun beroepsactiviteit. Meerwaarden verdiend in het kader van de beroepsactiviteit worden in de personenbelasting als beroepsinkomen belast. Speculatieve meerwaarden op korte termijn van ondernemingen worden nu al belast in de vennootschapsbelasting. Toch is de regeling gunstiger voor vennootschappen, zegt Melissa Da Silva van de consultant Deloitte. ‘Het is niet uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof hier nog een uitspraak over doet.’

Welke producten en transacties zijn onderworpen aan de taks en welke niet?

De regering viseert meerwaarden op beursgenoteerde aandelen, beursgenoteerde opties, beursgenoteerde warrants en andere beursgenoteerde financiële producten, waarvan de onderliggende waarde een of meerdere beursgenoteerde aandelen zijn. Voorbeelden van dergelijke afgeleide producten zijn futures, turbo’s, sprinters en speeders. Maar de banken en de beursmakelaars signaleren dat opties volgens hun interpretatie van de wet niet onder de speculatietaks vallen (lees inzet op de volgende pagina). Wel duidelijk is dat opties, warrants en andere derivaten op aandelenindexen vrijgesteld zijn.

Niet belastbaar zijn converteerbare obligaties, beleggingsfondsen en trackers (beursgenoteerde beleggingsfondsen). ‘Men kan de aan- en verkoop van een deelbewijs van een beleggingsfonds bezwaarlijk als een speculatieve verrichting beschouwen’, staat in de toelichting bij de wet. De Leuvense investeringsmaatschappij Quest for Growth is een beleggingsfonds en ontsnapt aan de taks.

De regering viseert evenmin aandelen van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV), zoals Cofinimmo en Befimmo. De redenering is blijkbaar dat GVV’s gediversifieerde ondernemingen zijn omdat ze in verschillende gebouwen investeren. Maar holdings als GBL en Gimv worden dan weer wel onderworpen aan de speculatietaks. Ook buitenlandse vastgoedaandelen of REIT’s, die dezelfde structuur hebben als een GVV, vallen onder de speculatietaks. ‘De verschillende behandeling van Belgische en buitenlandse vastgoedaandelen zal allicht op Europese bezwaren stuiten’, signaleert Olivier Hermand van de consultant PwC.

Aandelen verworven via optieplannen of in het kader van werknemersparticipaties zijn vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor afgeleide producten die geen aandelen maar bijvoorbeeld grondstoffen als onderliggende waarde hebben. Ook vrijgesteld zijn niet-beursgenoteerde aandelen als Etex die via de Expert Markt van de beurs van Brussel worden verhandeld, en niet-beursgenoteerde afgeleide producten als contracts for difference (CFD’s).

De taks is van toepassing op effecten die vanaf 1 januari 2016 worden gekocht en minder dan zes maanden na de aankoop met winst worden verkocht. Wie in december 2015 aandelen Solvay kocht en ze in februari 2016 met een meerwaarde verkoopt, betaalt dus geen taks.

Hoe wordt de meerwaarde berekend?

De meerwaarde is gelijk aan de verkoopwaarde min de aankoopwaarde min de beurstaks. Stel dat u in januari voor 10.000 euro aandelen KBC koopt, die in april verkoopt voor 12.000 euro en bij de aan- en de verkoop telkens 0,27 procent beurstaks betaalt. Dan betaalt u 33 procent taks op de belastbare meerwaarde van 1.940,6 euro. Andere transactiekosten, zoals het makelaarsloon, zijn niet aftrekbaar. Een dividend wordt niet beschouwd als meerwaarde.

Voor wie in aandelen van buiten de eurozone investeert, bepaalt de meerwaarde in de oorspronkelijke munt of u speculatietaks moet betalen. Stel dat u op aandelen Apple 3 procent meerwaarde boekt in dollar, maar door de daling van de dollar een minwaarde boekt van 3 procent in euro. Dan zult u toch 1 procent speculatietaks betalen (33% taks op een meerwaarde van 3% in dollar). In dat geval betaalt u dus taks op een verlies uitgedrukt in euro. Maar u kunt ook geluk hebben. Als u op aandelen BP 5 procent minwaarde boekt in pond, maar door de stijging van het pond een meerwaarde boekt van 2 procent in euro, dan betaalt u geen speculatietaks.

Bij gespreide aankopen wordt het principe last in first out (LIFO) toegepast. Stel dat u 100 aandelen Colruyt koopt in januari, 100 aandelen bijkoopt in februari en 150 aandelen met winst verkoopt in maart. Dan betaalt u taks op de meerwaarde van de 100 aandelen die u in februari hebt gekocht en taks op de meerwaarde van 50 aandelen die u in januari hebt gekocht.

Zijn minwaarden aftrekbaar?

De algemene regel is dat minwaarden niet aftrekbaar zijn. Dat is wellicht een wereldprimeur. Als u 1.000 euro minwaarde boekt op aandelen Barco en 2.000 euro meerwaarde op aandelen GBL, dan betaalt u speculatietaks op 2.000 euro. ‘Er is sprake van een oneerlijke behandeling die tot absurde situaties zal leiden’, zegt Da Silva van Deloitte.

Er is echter een belangrijke uitzondering. Als u op een belegging in hetzelfde product zowel meer- als minwaarden boekt, dan is die minwaarde aftrekbaar en is de nettomeerwaarde relevant. Stel dat u op aandelen Ageas zowel een meerwaarde boekt van 1.000 euro als een minwaarde van 500 euro, dan betaalt u taks op de nettomeerwaarde van 500 euro. Als u op aandelen Fagron een meerwaarde boekt van 1.000 euro en een minwaarde van 2.000 euro, dan betaalt u geen speculatietaks. De nettominwaarde van 1.000 euro kan echter niet worden afgetrokken van meerwaarden op andere aandelen dan Fagron.

Wat gebeurt bij aandelen die zijn verworven via een erfenis of een schenking?

Aandelen die verworven zijn via een erfenis zijn vrijgesteld. Aandelen gekregen via een schenking daarentegen worden wel onderworpen aan de belasting. Stel dat een vader op 15 januari aandelen GBL koopt en die op 15 februari aan zijn dochter schenkt. Als die dochter op 15 maart de aandelen met winst verkoopt, zal ze speculatietaks betalen op de meerwaarde tussen 15 januari en 15 maart.

Wat gebeurt bij een beursexit of overname?

Meerwaarden op aandelen zijn niet belastbaar als ze het gevolg zijn van een verplichte verkoop. Mogelijke voorbeelden zijn fusies, splitsingen en spin-offs van beursgenoteerde aandelen, squeeze-outs (uitrookbiedingen) en dividenden in aandelen waarbij de belastingplichtige niet de keuze heeft tussen aandelen of cash.Als een belegger ingaat op een vrijwillig overnamebod zijn meerwaarden wel belastbaar. Stel dat u in 2016 uw aandelen Delhaize omruilt voor aandelen Ahold en die daarna snel verkoopt met winst, dan zal de aankoopprijs van de verkochte aandelen worden herberekend op basis van de ruilverhouding bij de overname.

Hoe gebeurt de inning van de taks?

Belgische banken en makelaars zullen de speculatietaks innen bij hun klanten. Als ze de aankoopprijs niet kennen, bijvoorbeeld omdat de effecten zijn getransfereerd van een andere bank, zullen ze 33 procent innen op de totale verkoopwaarde. De banken en makelaars dringen er dan ook op aan om bij de overdracht van een effectenportefeuille ook bewijzen mee te geven inzake aankoopkoers en aankoopdatum. Dat kan bijvoorbeeld via een portefeuilleoverzicht van de bank en de daaropvolgende rekeningafschriften. De belegger moet daarna de te veel betaalde speculatietaks terugvorderen via de belastingaangifte. Beleggers met een buitenlandse effectenrekening moeten de meerwaarden aangeven op de belastingaangifte.

Zijn de banken klaar voor de inning?

Slechts gedeeltelijk. De banken zeggen dat ze de taks zo goed mogelijk zullen toepassen en innen, indien nodig manueel tot de computerprogramma’s zijn aangepast. Aangezien de wettekst erg laat is gepubliceerd, hadden de banken onvoldoende tijd om zich goed voor te bereiden. KBC en zijn onlinemakelaar Bolero zullen in een overgangsfase de taks apart en retroactief innen. Binck zal de belasting apart innen tot de nieuwe wet in zijn computersysteem is geïntegreerd. Veel banken zullen voorlopig wellicht geen speculatietaks innen op opties.

Bron:"De Tijd"
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
29 december 2015 16:46
consigliere Schreef:
-------------------------------------------------------
> Wel duidelijk is dat opties,
> warrants en andere derivaten op aandelenindexen
> vrijgesteld zijn.
>

Twijfelachtig want in de wettekst staat :

" Binnen het toepassingsgebied van de speculatiebelasting
" vallen beursgenoteerde opties waarvan het onderliggend
" actief uitsluitend bestaat uit één of meerdere
" welbepaalde beursgenoteerde aandelen

Is een index dan geen actief bestaande uit (gebaseerd op) meerdere aandelen?
Of is een index geen actief?
Of is het omdat een index niet verhandelbaar is?
Ik handel overwegend in opties op indexen maar ga dit toch niet voor waarheid aannemen.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
29 december 2015 22:34
Mee eens Herman ... voor mij is dat ook nog niet 100% duidelijk.
Het zou 'logisch' zijn dat indexen vrijgesteld zijn omdat er ook expliciet ergens staat dat ETFs een korf van aandelen zijn etc ....
Dus we nemen aan dat dat ook geldt voor opties op ETFs.
Dus we nemen aan dat dat ook geldt voor opties en futures op indexen.
Maar die quote zorgt idd bij mij ook voor verwarring.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
30 december 2015 16:56
Heeft iemand goede referenties van een boekhouder/fiscalist die beslagen is in de daytradingmaterie en die dus weet welke vennootschap je best kan opzetten?
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
05 januari 2016 16:47
sarus Schreef:
-------------------------------------------------------
> Heeft iemand goede referenties van een
> boekhouder/fiscalist die beslagen is in de
> daytradingmaterie en die dus weet welke
> vennootschap je best kan opzetten?


Een aantal pagina's terug werd door een ander forumlid m.n. Kitty neergeschreven dat je best een thesaurievennootschap kon oprichten. Wat deze specifieke vennootschapsvorm dan precies inhoudt, weet ik echter niet.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
05 januari 2016 19:59
sarus Schreef:
-------------------------------------------------------
> ... en die dus weet welke vennootschap je best kan opzetten?
--- Een GCV (Gewone Commanditaire Vennootschap) schijnt ook al voldoende te zijn.
Dit is een vennootschap met relatief weinig overheadkosten: geen notariële akte nodig om ze op te richten bvb., relatief lage boekhouderkosten...
Maar, is het nog nodig, nu alle details van de speculatietaks bekend zijn..?
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
07 januari 2016 15:23
@ Ray_Johnson : een vennootschap is misschien niet meer absoluut nodig voor de speculatietaks maar laten we niet vergeten dat de wereld grondig aan het veranderen is. De fiscus kan bijzonder gemakkelijk de rekeningafschriften van een buitenlandse rekening opvragen/opeisen bij u persoonlijk of via uw broker (in tegenstelling tot een Belgische bankrekening).

Even een worstcase scenario schetsen :

Met deze rekeninguittreksels kan dan nagegaan worden hoe frequent u handelt, of u margin gebruikt, of u op lange termijn handelt, hoeveel uw winsten bedragen etc.
Deze bovenstaande zaken kunnen door de belastingcontroleur worden aangegrepen om u te belasten als goed huisvader (aan 0%), speculant (33%) of zelfs als professionele belegger (marginale belastingtarieven + sociale bijdragen).(Artikel 90, 1° W.I.cool smiley Als kers op de taart kan de fiscus dan ook nog eens tot 7 jaar terug gaan in de tijd om u een serieuze factuur te zenden, verhoogd met boetes en nalatigheidsintresten.

Uw verdediging hiertegen zal moeilijk, duur en uitputtend zijn. (bezwaar - rechtbank - dure fiscale advocaten).

Vroeger was dit risico op belasting vrij klein wegens geen uitwisseling van inlichtingen alsook geen verplichte vermelding van buitenlandse rekeningen op de aangifte personenbelasting en het niet bestaan van CAP en FATCA en consoorten.

De laatste jaren is dit allemaal in snel tempo gekeerd en deze trend is nog steeds sterk aan het toenemen (speculatietaks is een stille getuige van de visering van de actieve belegger). De fiscus beschikt dus stilaan over meer en meer informatie én over het wettelijk arsenaal om actief handelen als speculatief of zelfs beroepsmatig te zien en te belasten. Voorlopig heeft de fiscus dat nog niet gedaan maar blijft dit wel zo in toekomst ?

De overheid heeft helaas ook chronische budgettekorten en honger naar extra inkomsten. Het zou me dus niet verbazen dat er in de komende 7 jaren een onderzoek door de FOD Financiën wordt opgestart om de buitenlandse rekeningen steekproefgewijs door te lichten en te trachten de tradingwinsten te belasten aan 33% of zelfs te herkwalificeren tot beroepsinkomsten.

Een tradingvennootschap is mijn inziens een mogelijkheid om dit toch enigszins te voorkomen.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
07 januari 2016 15:29
versmon Schreef:
-------------------------------------------------------
> @ Ray_Johnson : een vennootschap is misschien niet
> meer absoluut nodig voor de speculatietaks maar
> laten we niet vergeten dat de wereld grondig aan
> het veranderen is. .........
--- Ik ben het met je eens dat we, qua belastingen op beleggen, het laatste nog niet gezien hebben. Gegarandeerd dat er nog aanpassingen/bijstellingen komen.

> Een tradingvennootschap is mijn inziens een mogelijkheid om dit toch enigszins te voorkomen.
--- Het hangt er ook van af hoe 'aktief' je bent als belegger.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
07 januari 2016 15:35
@versmon: Ik heb je nog een privébericht gestuurd.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 januari 2016 12:13
Ik kom nog even terug op mijn reactie van 22 december. Een tradingvennootschap lijkt een goed idee als je je netto tradingresultaat (meerwaarden min minwaarden en min alle kosten (commissies, dataproviders, software, cursussen) wilt laten belasten aan het redelijk tarief van de vennootschapsbelasting. Uit ervaring weet ik dat dit werkt voor handel in opties. Het zou ook moeten werken voor andere financiële activa zolang het geen aandelen zijn.
Maar volgens mij is het nog steeds 'de facto' verboden voor aandelen door de programmawet van 29 maart 2012 waarbij op de meerwaarde op de verkoop van aandelen binnen het jaar een speciaal tarief van 25% toegepast wordt en de minwaarden niet aftrekbaar zijn. Volgens een door mij geraadpleegde advocaat is dat nog steeds zo. De enige uitzondering zijn tradingvennootschappen die vallen onder wat ergens in de de wetgeving wordt omschreven als beleggingsvennootschappen en die onderhevig zijn aan allerhande erkenningen en controles van de FSMA.
Als iemand meer weet hoe je toch aandelen zou mogen handelen in een gewone vennootschap, al dan niet met aangepaste doelstellingen, dan hoor ik dat graag.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 januari 2016 15:34
@ diederick: Ik heb je een privébericht gestuurd
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 januari 2016 16:05
Als iedereen met privéberichten gaat beginnen zie ik voor mij hier geen meerwaarde meer.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 januari 2016 18:10
mainecoon Schreef:
-------------------------------------------------------
> Als iedereen met privéberichten gaat beginnen zie
> ik voor mij hier geen meerwaarde meer.


Inderdaad, dit moet ik als beheerder bijtreden.

Indien het echt gaat om gevoelige informatie (bijvoorbeeld vermelding van concrete bedragen) kan ik het wel begrijpen maar ik zou dan toch willen vragen om een verkorte/gekuiste versie ook op het forum te plaatsen zodat op z'n minst de algemene context ook informatief kan zijn voor de andere forumgebruikers. Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje met de speculatietaks. Dit forum wordt wel degelijk op zijn waarde geschat door de kwalitatieve inhoud en openheid van de topicstarters en dat willen we graag zo houden.

Tegelijkertijd zou ik een oproep willen doen om 'out of the box' te denken. Een andere optie om legaal geen speculatietaks te moeten betalen is simpelweg de aandelen langer dan 6 maanden in port te houden. Misschien het moment om de strategie bij te stellen? Technische traders kunnen misschien hun kortere strategieën uitproberen op weekly charts?

Een andere optie die mogelijk is is een combinatie van aandelen en CFD's te gebruiken. Aldwin (Fonzzz) kwam daar onlangs mee op de proppen en ik deel het hier graag met jullie.

Je koopt een pakket aandelen en zet er een stop onder, zolang je stop niet in de winst staat laat je die stop zijn werk doen. Word je stop geraakt is je resultaat negatief en betaal je sowieso geen speculatietaks. Heb je echter toch op korte termijn flink winst gerealiseerd die je niet meer wilt ontlopen maar is die speculatietaks een doorn in het oog dan kan je je winst veiligstellen door je volledige aandelenpositie te hedgen met CFD's (je short exact hetzelfde aantal CFD's als dat je aandelen hebt). Als de 6 maanden gepasseerd zijn kan je beide posities sluiten en dan passeer je langs de kassa ZONDER speculatietaks te moeten betalen!

Dit vereist wel dat voor het aandeel ook een CFD beschikbaar is én dat op die CFD geen shortrestrictie van toepassing is.

Kristoff
ChartMill.net
ChartMill.com
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 januari 2016 18:23
Hela, dat was een privebericht! ;-)

Nee .... verder zie ik het probleem niet echt met privéberichten .... mensen zullen zelf wel beslissen wat ze op het forum willen en wat ze enkel tegen bepaalde mensen kwijt willen.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
09 januari 2016 00:09
Heb je echter toch op korte termijn flink winst gerealiseerd die je niet meer wilt ontlopen maar is die speculatietaks een doorn in het oog dan kan je je winst veiligstellen door je volledige aandelenpositie te hedgen met CFD's (je short exact hetzelfde aantal CFD's als dat je aandelen hebt).

Je kan ook een call schrijven op je aandelenpakket, een call ITM waar weinig/geen tijdskrediet op zit, Lynx toonde dit voorbeeld ook en andere kanalen. (zie bijlage). Natuurlijk, als calls beschikbaar (1e nadeel), als je 1 of meer pakketten hebt van 100 aandelen (2e nadeel), geschreven calls bieden maar een beperkte bescherming ten belope van hun verkoopwaarde (3e nadeel) CFD's blijven het verlies opvangen "all the way". Op CFD's betaal je rente (ok die is klein = nadeel), op geschreven calls verdien je tijdskrediet (als je ze tenminste niet al te diep ITM schrijft = voordeel).

Nog een nadeel is, dat dit helemaal nog niet zeker is, dat als opties ITM expireren en automatisch worden uitgevoerd dat daar dan nog een spec taks op verschuldigd is. Zie ook nota Febelfin. (*)

Als de 6 maanden gepasseerd zijn kan je beide posities sluiten en dan passeer je langs de kassa ZONDER speculatietaks te moeten betalen!

Met opties zou ja maximum een maand moeten wachten (Europa), VS, 1 week, indien weekopties beschikbaar zijn. Als onvrijwillig uitgevoerde opties tenminste speculatietaks vrij worden verklaard. (Let ook: wel spec taks op aandelen-opties, geen spec taks op etf- en index-opties).

(*) Beursgenoteerde opties waarvan het onderliggend actief uitsluitend bestaat uit één of meerdere welbepaalde beursgenoteerde aandelen;
Belangrijke opmerking i.v.m. beursgenoteerde opties : omwille van juridische inconsistenties zullen sommige brokers, geen inhouding kunnen doen van de speculatietaks op verrichtingen op beursgenoteerde opties (= uitvoering van opties (?)) vanaf 1 januari 2016. Het is niet uitgesloten dat er in de komende maanden een reparatiewet dient te komen ter verduidelijking van de behandeling van verrichtingen op beursgenoteerde opties. Een retroactieve toepassing van een bronheffing zou per definitie uitgesloten zijn. Dit neemt niet weg dat verrichtingen op beursgenoteerde opties vanaf 1 januari 2016 eventueel zullen kunnen belast worden via de belastingaangifte van de belastingplichtige. De betaling of ontvangst van de premie bij verrichtingen op beursgenoteerde opties zou op zich niet kunnen leiden tot de toepassing van de speculatietaks. Echter, de verwerving van aandelen in het kader van de uitoefening van een optiecontract kan aanleiding geven tot een speculatietaks indien deze aandelen binnen een periode van 6 maanden met een meerwaarde worden verkocht.

Uw Optiecoach :
contribute - be aware - have pleasure - say “yes”3 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 09/01/2016 00:32 door Mardukski.
Bijlagen:
openen | downloaden - Schermafbeelding 2016-01-09 om 00.10.31.png (527.2 KB)
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
09 januari 2016 01:09
mainecoon Schreef:
-------------------------------------------------------
> Als iedereen met privéberichten gaat beginnen zie ik voor mij hier geen meerwaarde meer.
---Als ik iets wil posten dat voor iedereen interessant kan zijn dan zal ik dat niet nalaten om dat hier te posten.
In bepaalde gevallen lijkt het mij toepasselijker om sommige dingen via privé berichten door te geven.

@Mainecoon ... Het medium van de 'privé berichten' staat jou ook ter beschikking .. Help yourself ...!3 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 09/01/2016 17:47 door Ray_Johnson.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 februari 2016 14:30
De speculatietaks schrikt de Belgische beleggers af. In januari daalde het aantal transacties bij BinckBank, de grootste onlinemakelaar in ons land, 10 procent meer dan in andere landen. Binck inde amper 50.000 euro speculatietaks.

Was te verwachten hé.
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 februari 2016 14:56
consigliere Schreef:
> Binck inde amper 50.000 euro speculatietaks.
--- Ja maar dat is ook nog maar over 1 maand eh. Enkel op posities die na 1 januari geopend en gesloten zijn.
Dat zou de volgende maanden toch nog wel wat kunnen oplopen ...
Het aantal (aandelen)transakties daarentegen zal nog wel dalen denk ik. Ten koste van de beurstaks ... smiling smiley
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 februari 2016 16:08
Ray_Johnson Schreef:
-------------------------------------------------------
> consigliere Schreef:
> > Binck inde amper 50.000 euro speculatietaks.
> --- Ja maar dat is ook nog maar over 1 maand eh.
> Enkel op posities die na 1 januari geopend en
> gesloten zijn.
> Dat zou de volgende maanden toch nog wel wat
> kunnen oplopen ...
> Het aantal (aandelen)transakties daarentegen zal
> nog wel dalen denk ik. Ten koste van de beurstaks
> ... smiling smiley

Vergeet daarbij ook niet dat enkel beurstaks verschuldigd is over de gerealiseerde winst...... De markt al eens goed bekeken sinds januari?grinning smiley Er zullen er weinig zoals ons zijn die nu met openstaande shortposities staan...

Al op 7 januari spraken we in onze marktupdate over het feit dat het technisch plaatje echt niet klopte en het aanscherpen van de stoplosses aangewezen was. We spraken zelfs onze voorkeur uit om (een deel) van de winst op openstaande posities van tafel te nemen. Wel of geen shortposities innemen is een persoonlijke keuze en we begrijpen dat sommigen daar weigerachtig tegenover staan maar als ik soms hoor dat er zijn die in de huidige marktomstandigheden pertinent tegen het gebruik van stoplosses zijn en maar blijven uitmiddelen tegen lagere koersen dan vind ik dat een zeer gevaarlijk spelletje (langetermijnvisie of niet!).

Kristoff
ChartMill.net
ChartMill.com
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 februari 2016 16:13
kristoff Schreef:
-------------------------------------------------------
> Vergeet daarbij ook niet dat enkel beurstaks verschuldigd is over de gerealiseerde winst......
--- De speculatietaks bedoel je toch eh?
Beurstaks is verschuldigd op het totale trade-bedrag.... (bij aan- en verkoop).
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
08 februari 2016 16:27
Ray_Johnson Schreef:
-------------------------------------------------------
> kristoff Schreef:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Vergeet daarbij ook niet dat enkel beurstaks
> verschuldigd is over de gerealiseerde winst......
> --- De speculatietaks bedoel je toch eh?
> Beurstaks is verschuldigd op het totale
> trade-bedrag.... (bij aan- en verkoop).

Ja ok, foutje van mij, ik bedoel natuurlijk de speculatietaks als je binnen de 6 maanden je aandelen verkoopt en daarop een meerwaarde hebt gerealiseerd.

Kristoff
ChartMill.net
ChartMill.com
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
01 maart 2016 22:48
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
04 maart 2016 19:04
De belastingsinkomsten vallen tegen. Wie had dat nu verwacht? grinning smiley

De speculatietaks zal alleszins niet veel hebben opgebracht. En door die taks zullen de normale inkomsten van de beurstaks ook nog eens lager zijn. Goed bezig liberale regering...
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
05 maart 2016 00:33
mss moeten ze de speculatietaks naar 100% verhogen en ons beloven dat onze koopkracht niet zal afnemen :-)
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
06 april 2016 20:48
Vandaag gelezen in "Het Laatste Nieuws" (p2 journalist Dieter Dujardin) (enkele zinnen over de speculatietaks gelicht uit een groter artikel over de begrotingscontrole):
.....
Speculatietaks:
Doemberichten kwamen er ook van beursmakelaar Keytrade. Die berekende op basis van de dalende beurstransacties dat de speculatietaks geen geld zal opbrengen maar kosten. Welk antwoord de regering daarop moet verzinnen, kon gisteren geen enkele partij zeggen.
......
Re: Speculatietaks krijgt vorm?
06 april 2016 20:50
Het zal er gewoon vanaf hangen hoe goed JVO zijn ongelijk over de spectaks kan toegeven of niet ...