Monest.NET | Stand van de US-markt 19 juli 2015

Stand van de US-markt 19 juli 2015

trend

De laatste weken hebben we reeds verschillende keren de EU-markt onder de loep genomen aan de hand van de weekgrafieken van een aantal Europese index-ETF’s, te weten de BEL20 (BEL.BR), CAC40 (CAC.PA) en de Eurstoxx50 (MSE.PA). De laatste Europese marktupdate kan u hier lezen.

Maar hoe zit het eigenlijk met de Amerikaanse markten? Het antwoord daarop vinden we evenzeer op de grafieken van verschillende index-eTF’S, zijnde de sterindex Dow Jones (DIA), technologiebeurs Nasdaq (QQQ), de big caps in de S&P500 (SPY) en tot slot de small caps met de Russel 2000 (IWM).

Qua tools gebruiken we exact dezelfde dingen als bij de bespreking van de Europese markten. Dat houdt dus in dat we ons concentreren op de weekgrafieken van deze respectieve tickers waarbij elke candle op de grafiek overeenkomt met één handelsweek. Fancy indicatoren laten we achterwege, de enige indicator die wel vermeld staat onder de prijsgrafiek is de Chartmill Trend Indicator die aangeeft in welke marktfase we exact zitten. Verder houden we vooral de opeenvolging van bodems en toppen in de gaten om bijkomende informatie te krijgen van de geldende langetermijntrend.

Het identificeren en visualiseren van bodems en toppen in trendbewegingen is eenvoudig en samen met de Chartmill Trend Indicator laat dit ons toe om op de meest objectief mogelijke manier een beeld te krijgen van de trendfase waarin een index zich bevindt.

Voor deze update concentreren we ons op de grafiek van de Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) waarop we de de evolutie van het bodem- en toppenspel hebben ingetekend met daaronder de Chartmill Trend Indicator.

dia_chart-1

Laat u niet afschrikken door de vele lijntjes en kleuren op bovenstaande grafiek. De uitleg volgt.

Bij het bekijken van een grafiek zegt het eerste beeld meestal veel, zoniet alles. Een blik op de DIA-chart van links naar rechts en we stellen direct vast dat de koers links onder een pak lager ligt dan de koers rechtsboven. Bovengemiddelde intelligentie is er dus niet nodig om te beseffen dat de prijs van de index stijgende is…

Die vaststelling weerspiegelt zich trouwens ook als we de trendindicator onderaan bekijken. We merken enkel groene bars op, dewelke op bepaalde plaatsen kortstondig worden afgewissseld met lege stukken. Zoals u kan zien op de chart komen die lege gedeelten in de indicator overeen met de zones waarbij de prijs van de index een tijdelijk dip ondergaat. Belangrijk : we merken geen enkele rode bar op, wat een indicatie zou zijn van een langetermijndowntrend.

Op basis van die informatie weten we nu reeds dat de langetermijntrend voor dit aandeel al geruime tijd positief was. Opnieuw kijkend naar grafiek en de Chartmill Trend Indicator stellen we vast dat de koers momenteel is opgeveerd van het 50-weeksgemiddelde (opgaande blauwe lijn) en de huidige trend sinds een drietal weken neutraal is. Op de laatste ontwikkelingen komen we straks terug.

De rode en blauwe zigzaglijnen geven de hogere (lagere) toppen en hogere (lagere) bodems aan. In een perfecte uptrend zou je eigenlijk enkel hogere toppen en hogere bodems op de grafiek mogen zien. Op de grafiek hierboven is dat éénmaal duidelijk niet het geval en werd er een lagere bodem gevormd binnen de stijgende trend. Die periode hebben we op de grafiek gevisualiseerd met een zwarte kader. In die periode was er wel een hogere top maar doordat de prijs een ferme tik naar beneden te verwerken kreeg kwam de tussentijdse bodem lager uit dan de vorige bodem. Bovendien gebeurde dit met sterk toegenomen volume en kon de prijs zich amper handhaven boven het 50-weeksgemiddelde.  Als dan ook de Chartmill Trend Indicator onderaan de grafiek wijzigt van positief naar neutraal dan worden we voorzichtig en houden we de vinger aan de pols omdat de kans op een trendkering reëel is.

Achteraf is het altijd makkelijk om die zaken te zien zal u zeggen en daar heeft u voor de volle 100% gelijk in. Toch hebben we destijds een marktupdate geschreven waarin we aandacht hadden voor deze situatie (zie deze link).

Waar we op dat moment beducht voor waren was de eventuele vorming van een lagere top (bijvoorbeeld ter hoogte van de ingekleurde rode cirkel op de grafiek) dewelke - in combinatie met een wijziging van de Chartmill Trend Indicator van neutraal naar rood onder de prijsgrafiek - zou hebben aangegeven dat de trend wijzigde van neutraal naar negatief. Maar dat gebeurde dus niet, de koers steeg maar liefst zeven weken na elkaar door en vormde op die manier een nieuwe hogere top waardoor de eerder lagere bodem teniet werd gedaan en we opnieuw in het vaste patroon terechtkwamen van de zuiver bullish trend.

We beseffen maar al te goed dat het identificeren van dergelijke top- en bodemlevels een eerder discretionair gebeuren is. Vanaf wanneer is er sprake van een nieuwe top of bodem? Je zou een poging kunnen doen om daar allemaal regels rond uit te werken maar wat ons betreft is dat niet nodig. Een grafiek lezen en interpreteren is iets wat je leert door ervaring. Eén element afzonderlijk op een grafiek zegt nooit alles, het is net de combinatie van verschillende dingen die een meerwaarde kunnen bieden. Hou gewoon in gedachten dat een sterke langetermijntrend niet iets is wat in korte tijd wijzigt. Zeker, de bewegingen kunnen extreem zijn op korte tijd maar je zal altijd merken dat voor een echte trendwijziging toch wel wat tijd nodig is om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen..

Terug naar de huidige situatie voor wat betreft de Dow Jones. Zoals hierboven reeds geschreven is de langetermijntrend op basis van de Chartmill Trend Indicator reeds een week of drie neutraal. De prijs zelf heeft steun gevonden op het stijgende 50-weeksgemiddelde en bevindt zich nu reeds opnieuw in de buurt van de belangrijkste horizontale weerstand (rode horizontale lijn). De tussentijdse terugval heeft vooralsnog geen nieuwe lagere bodem gevormd. Het langetermijnbeeld blijft wat ons betreft nog steeds positief voor de komende week. Afwachten dus welke volgende weekcandle we op de grafiek krijgen!

Het Monest Team

Nog niet geregistreerd? Doe dit gratis en geheel vrijblijvend en krijg toegang tot tal van andere artikelen en discuteer mee op ons forum!

Like en volg onze Facebookpagina en/of Twitter en blijf op de hoogte van nieuwe interessante beursartikelen!

Laatste aanpassing: 20/07/2015