Monest.NET | Trading Basics : ‘Steun’ en ‘weerstand’ op een prijsgrafiek

Trading Basics : ‘Steun’ en ‘weerstand’ op een prijsgrafiek

steun-en-weerstand

Gelijke toppen en gelijke bodems

Aan de hand van gelijke hoogte- of laagtepunten kan je soms al met een oogopslag een weerstand of steun waarnemen op een grafiek. Opvallende weerstand- en steunzones zijn meestal relevanter dan minder in het oog springende zones. Wellicht omdat meer mensen er rekening mee houden.

We gebruiken groene lijnen en pijlen voor de steun aan te duiden, voor de weerstand zijn dat de rode. Op de tekening werden de steun- en weerstandslijnen met de grootste impact iets dikker getekend, de dunnere lijnen vertegenwoordigen een minder gemanifesteerde steun of weerstand.

steunweerstand3

Het voorbeeld van GIMB - de ouderdom van de chart is van geen tel -  leent zich goed om enkele zaken te verduidelijken. Tijdens het voorjaar van 2008 bewoog de koers van het aandeel heen en weer tussen steun en weerstand, het leek alsof die gevangen zat in een zijwaarts kanaal. Hier kwam een einde aan bij het begin van de zomer, de verkopers kregen de bovenhand. De steun kon de druk niet langer weerstaan en gaf er de brui aan. Dat mistte zijn effect niet. Het vertrouwen bij de kopers was zoek, zij die aandelen hadden vonden het moment gekomen om hun aandelen van de hand te doen. Met als gevolg dat de koers stevig zuidwaarts dook, op zoek naar een houvast. En toen kwam de kredietcrisis pas echt op dreef.

Van zodra een belangrijke zone doorbroken wordt komt er dikwijls een trein op gang die moeilijk te stoppen is. In het voorbeeld daalde de koers op een paar weken van 46 naar 38. De steunzone op het niveau van 46 werd meerdere malen getest maar hield stand tot bij de aanvang van de zomer. Hoe meer hetzelfde niveau aangedaan wordt én stand houdt, hoe representatiever dat niveau wordt. Als zo een sterk gevestigd niveau gesloopt wordt is dat een zeer sterk signaal, dat geldt zowel voor een steun als voor een weerstand.

Steun wordt weerstand (en vice versa)

Ook hier speelt psychologie een voorname rol. Beleggers die rond een bepaald steunniveau gekocht hebben en op hun aandelen bleven broeden terwijl de koers door de steun zakte zullen trachten op hetzelfde niveau uit te stappen als de koers herstelt. Omgekeerd geldt hetzelfde. De mensen die verkocht hebben rond een weerstandsniveau en de koers nadien zagen vertrekken naar hogere regionen hebben veelal de reflex opnieuw te kopen als de koers haar eerdere niveau opzoekt. Men moest de trein maar eens missen…
Op de grafiek van GIMV wordt zo’n ommekeer weergegeven aan de hand van de roze en oranje rechthoekjes.

De trendlijnen blijven ook bij het doorbreken bestaan maar veranderen van rol. Een weerstandlijn die doorbroken wordt, zal later steun gaan worden, en omgekeerd. Onthoud dus de omkering van het karakter van steun- en weerstandslijnen. Het is net die omkering die rechtvaardigt om je posities om te keren als ze doorbroken worden.

Twee technieken die hierop inspelen zijn:

  • Koop net boven een steun en plaats je StopLoss er net onder. Hierdoor kun je meer winst binnenrijven, maar loop je al vooruit op een bevestiging van de lijn.
  • Koop net boven een weerstand als die van rol wijzigt (met een BuyStop order) en zet je SL er net onder. Hiermee gok je dus op een omkering van weerstandlijn naar steunlijn. Dit noemt men break-out strategieën.

Vooral als de wissel/doorbraak gebeurt onder hoog volume kan deze zeer betekenisvol blijken in de nieuwe rol van die lijn.

Gebruik van trendlijnen

Steun en weerstandlijnen behoren tot de primitieven in het arsenaal van de technische analist. Het is ons ervaring en visie dat de meeste eenvoudige dingen het langst werken en aldus het meest betrouwbaar zijn. Vanuit het “self-fulfilling prophecy” idee achter TA kan dit verklaard worden door dat de eenvoudigste basiszaken (zoals trendlijnen) door het meest mensen zijn gekend en dit maakt ze meteen meer betrouwbaar. Een steunlijn is een lijn die bodems op de grafiek verbindt die niet lager gaan (ze gaan dus hoger of ze zijn even laag (=gelijk)). Onder een steunlijn en aan z’n rechterkant vindt men dus hoegenaamd geen koersen. Omgekeerd zijn weerstandslijnen die lijnen die toppen verbinden die niet hoger gaan. Een vast verwijt naar TA is alvast dat dergelijke lijnen zeer subjectief zijn. Laat je 5 mensen lijnen tekenen op dezelfde grafiek dan bekom je ongetwijfeld uiteenlopende oplossingen. Bovendien laat dit soort lijnen zich zeer moeilijk algoritmisch bepalen (door software zeg maar).

Toch deze bedenkingen hierbij. Als je 100 mensen op de zelfde grafiek lijnen laat tekenen dan zul je ongetwijfeld een consensus van de meerderheid hebben over een aantal van die lijnen. Een objectieve manier om trendlijnen te bepalen is via XO-grafieken (Eng. Point and Figure charts). Daar liggen trendlijnen immers altijd diagonaal (i.e. onder een hoek van 45°). Meteen een tipje van de sluier waarom ze bij ons nog wel gebruikt worden. Wordt vervolgd …

Praktische criteria die kunnen helpen om de betekenis of kracht van een trendlijn in te schatten zijn.

  • Hoe meer raakpunten (die zijn soms clusters van punten), hoe overtuigender de trendlijn wordt in z’n taak.
  • Hoe langer een trendlijn teruggaat in de tijd, hoe betrouwbaarder (vooral om dat hierdoor meestal ook het aantal raakpunten stijgt)

Daar waar het principe van gelijke toppen en gelijke bodems gericht is op het statisch verleden, houdt men door het gebruik van trendlijnen rekening met het bewegende, dynamische karakter van de koersen. Op zich is het logisch dat als de koers evolueert, de steun- en weerstandzones ook veranderen. Aan de hand van het voorbeeld kan je zien dat je de steun en weerstand op trendlijnen op dezelfde manier kan benaderen als de historische steun en weerstand.

sbux_chart

Dalende en stijgende trendkanalen zijn ideale hulpmiddelen op een prijsgrafiek met een iets hoger timeframe zoals de weekgrafiek hierboven van Starbucks (SBUX). Ze geven mooi aan of de (middel)langetermijn van een aandeel eerder stijgend, neutraal dan wel dalend is en kunnen op die manier de trader helpen posities in te nemen in de richting van de geldende trend.

Trendlijnen en hun psychologisch kantje

Zijn trendlijnen enkel te verklaren vanuit een self-fulfilling prophecy idee, m.a.w. werken ze enkel omdat zoveel mensen ze volgen? Deels wel, want dat is juist waar kuddegedrag zijn werk doet. Anderzijds spelen ook andere emoties hierbij een rol. Als heel veel mensen kopen aan een bepaalde weerstandslijn om die te doorbreken (en dus plots meer gaan bieden), dan gaat de overgrote meerderheid van die mensen juist niet met verlies verkopen. Verkopen is immers van het moeilijkste dat er op de beurs bestaat. Laat staan als je dat met verlies moet doen. Et voila ! Daar heb je je steun. Dus ook het emotioneel gedrag van een grote groep mensen gaat hier in verscholen. Deze twee argumenten doen ons alvast geloven dat trendlijnen niet alleen hun werk doen, maar bovendien door iedere belegger van tijd tot tijd eens moeten worden getekend. Zelfs de meest fundamentele LT belegger.

Nooit ons motto vergeten bij het interpreteren van een trendlijn. Meten is belangrijker dan voorspellen. Hoewel we dus met trendlijnen steun en weerstand trachten te voorspellen, handelen we hier nooit naar. We meten altijd en dit betekent concreet dat we pas handelen als de prijs deze lijnen bevestigt (of ontkent)!

Het Monest Team

Nog niet geregistreerd? Doe dit gratis en geheel vrijblijvend en krijg toegang tot tal van andere artikelen en discuteer mee op ons forum!

Like en volg onze Facebookpagina en/of Twitter en blijf op de hoogte van nieuwe interessante beursartikelen!

Laatste aanpassing: 31/07/2015