Monest.NET | Technisch langetermijnbeeld EU en USA

Technisch langetermijnbeeld EU en USA

Geen video-update deze week maar een overzicht op ‘digitaal papier’. De markten hebben een sterke week achter de rug met winsten die voor de Europese index-ETF’s oplopen tot meer dan 5%. Ook Amerika ging vlot hoger alhoewel de winstcijfers iets minder uitgesproken waren.

Met koersen die tegen hun respectieve langetermijn steunniveau’s aanleunen is het niet eens zo verwonderlijk dat kopers hun kans wagen, in de veronderstelling dat vanop de huidige levels een herstel nakende is.  Toch blijft onze outlook negatief en daar zijn meerdere redenen voor :

  • de langetermijntrend, voorgesteld met behulp van de Chartmill Trend Indicator blijft ‘bearish’. De indicator zelf daalt en de koersen van de index-ETF’s noteren er nog altijd flink onder.
  • Meest in het oog springend is toch wel het gebrek aan voldoende kopersvolume. Bekijk bijvoorbeeld de weekgrafiek hieronder van de SPY (S&P500 index ETF). Het volume dat gepaard gaat met de laatste stijgende weekcandle (blauwe pijl) is opvallend lager dan de voorgaande volumebars, in het bijzonder in vergelijking met het verkoopvolume van de laatste maanden. Ander detail is het duidelijke verschil met het herstel eind augustus 2015 (groene arcering). Toen was er wel sprake van een koersherstel dat gedragen werd door sterk verhoogd kopersvolume.

spy_chart

Dit is trouwens niet alleen zichtbaar in de S&P500 maar ook in de overige Europese en Amerikaanse index-ETF’s.

Traditiegetrouw bekijken we ook een aantal ‘big players’. Dergelijke ‘leaders’ zijn bij wijze van spreken onze vinger-aan-de-pols voor de geldende markttrend omdat je net zal zien dat dergelijke waarden het vlugst kapitaal aantrekken als na een correctie kopers opnieuw beginnen in te stappen.

Google bijvoorbeeld, dat eerder met zeer goede resultaten kon uitpakken maar  toch niet kon voorkomen dat beleggers die nieuwe uitbraak hebben aangewend om stukken van de hand te doen. Na de voorbije handelsweek zit er een nieuw positief omkeerpatroon in de pijplijn maar ook hier wijzen we erop dat het volume sterk achterblijft. De opdracht voor Google is simpel. Hoger koersen dan de voorbije week met als eerste target de bestaande top. Wat absoluut niet mag gebeuren is dat de koers onder de low van de voorlaatste candle valt.

goog_chart

General Electric is ook een prachtvoorbeeld van het steekspel tussen kopers en verkopers. Het aandeel kreeg een flinke knauw begin januari 2016 en sindsdien zit de koers gevangen tussen de zone 27.5 tot 29.5. Zowel de bulls als de bears hebben elk op hun beurt reeds verwoede pogingen gedaan om het laken naar zich toe te trekken maar dat is tot op heden niet gelukt. U merkt dat goed aan het feit dat de weekcandles bijna allemaal voorzien zijn van een lange onder- of boventail. Ook de Chartmill Trend Indicator kan wat dat betreft niet duidelijker zijn, platter kan je deze 30-weeks gemiddeldelijn amper nog krijgen.

ge_chart

Apple ontgoocheld in het licht van het voorbije weekherstel. Het aandeel steeg op weekbasis welliswaar met meer dan 2% maar bekijk de weekgrafiek hieronder en u zal het met ons eens moeten zijn dat dat weinig verandering teweeg brengt in de langetermijn dalende trend. Mocht er echt sprake zijn van een fundamenteel herstel zouden er toch een pak meer ka(o)pers op de kust moeten zijn geweest… Wat niet is, kan nog komen uiteraard, zeer zeker, maar net door de afwezigheid van dat kopersappetijt, in combinatie met de hierboven opgesomde elementen, doet ons vooral voorzichtig zijn.

aapl_chart-1

De sterke downmove die de markten sinds januari hebben gekend heeft de voorbije week een eerste keer echt weerwerk gekregen met mooie weekwinsten voor Europa en Amerika. Toch blijft het technische langetermijnbeeld negatief. De koersen zullen de komende weken nog aanzienlijk moeten stijgen om de dalende spiraal overtuigend te doorbreken en er zullen daarvoor ook héél wat meer kopers nodig zijn dat wat we nu zien. Voor nieuwe longposities passen we en de openstaande shorts zijn beschermd met een stoploss. Met nieuwe shortposities zouden we echter ook voorzichtig blijven. De markt moet eerst maar eens tonen dat de daling meer is dan een zoveelste tussentijdse correctie. Tot zolang dat niet gebeurt is de beste optie het kruit droog te houden!

Laatste aanpassing: 21/02/2016