Monest.NET | Accumulatie en Distributie

Accumulatie en Distributie

Accumulatie

Accumulatie verwijst naar het proces waarbij (grote) posities worden opgebouwd zonder dat hierbij de koers wordt opgedreven.

Hiertoe gaat men niet bieden op aandelen maar koopt men gestadig alles op dat wordt aangeboden aan de ask-prijs (zie ook bid/ask in ons beleggerswoordenboek). Als de ask (vraagprijs) te veel naar boven begint te bewegen stopt men met kopen. Men kan zelfs de ask en de koers afremmen door opnieuw kleinere verkooporders te lanceren om dit proces (kunstmatig) te sturen. Zolang men als nettoresultaat maar meer aandelen aankoopt dan verkoopt. Bij accumulatie neemt een kleine groep kopers dus gedurende een bepaalde (langere) tijd af van een grote groep (kleinere) verkopers.

Distributie

Het omgekeerde is ook mogelijk. Bij distributie worden grote posities aan kopers verkocht zonder dat men de prijs teveel laat dalen. Dit proces kan ook eventueel gepaard gaan met kunstmatige kleinere kooporders, zolang het nettoresultaat maar een kleinere positie is. Posities worden hiermee dus duidelijk afgebouwd zonder dat de prijs onder druk komt te staan (en het grotere publiek te vroeg argwaan krijgt - knipoog). Dit kan gepaard gaan met propaganda in de media of via financiƫle adviezen (om genoeg kopers te engageren zodat posities makkelijk kunnen worden afgebouwd).

Accumulatie en Distributie in fasen …

Na een accumulatiefase volgt klassiek een stijging waarna distributie komt, op zijn beurt gevolg door een daling. Na de daling kan de cyclus helemaal van vooraf aan herbeginnen met accumulatie.

Kenmerken van Accumulatie en Distributie

Accumulatie vertoont meestal een vlak koersverloop met weinig volume (lees: weinig interesse), terwijl distributie net een hogere volatiliteit (grotere op en neer bewegingen van de koers) toont en relatief hoge volumes.

Accumulatie en Distributie met Chartmill Channels

Accumulatie en de uitbraak naar een stijgende fase kan goed worden gedetecteerd en opgevolgd via de Chartmill Channels. Gezien dit kanaal het optimum is tussen zo lang mogelijk en zo smal mogelijk past een lange vlakke accumulatiefase hier prefect in. Hoe langer de accumulatie hoe meer de pijn van de voorgaande daling is verdwenen uit de aandelen, die nu immers in andere handen terecht komen. Handen van mensen die zich geen daling herinneren (en er dus ook de pijn niet van moeten dragen).

Chartmill Channels of Monest Channels

Laatste aanpassing: 12/08/2013