Monest.NET | Beursdynamica

Beursdynamica

1. Wat bedoelen we met beursdynamica?

De beurs is een dynamisch systeem dat de weg van de minste weerstand zoekt.  De beurs wil daarbij natuurlijk zoveel mogelijk mensen op het verkeerde been zetten zodat een meerderheid van de mensen de winst uit kunnen betalen van een minderheid.

In tegenstelling tot propaganda van de financiële industrie is de beurs geen zero-sum game. Wat iemand verliest is niet gelijk aan wat een ander wint. Vooreerst is er een 80/20 tegenstelling waarbij meer mensen verliezen en minder mensen winnen. Dit is eigen aan een dynamisch systeem dat de weg van de minste weerstand zoekt. Wat iemand wint kan dus makkelijk van 100 andere partijen afkomstig zijn.

Bovendien roomt de financiële industrie ook nog eens langs beide kanten commissies af. Wat dat betreft is de financiële industrie niet kieskeurig of discriminerend en maakt het geen onderscheid tussen winnaars of verliezers. De financiële industrie voedt zich aan de geldflux in het grootste casino dat ooit het licht zag op deze wereld.

Het is belangrijk om in te zien dat je de drijvende krachten achter de beurs moet kennen en begrijpen alsook de bewegingen die ze tot gevolg kunnen hebben als je op de beurs enige kans wil maken. Monest lanceerde in dat verband de term beursdynamica (op google zijn geen andere hits te vinden van het woord).

2. In detail …

De werking van de beurs kun je gelaagd benaderen. De onderste laag is psychologie. Hieruit volgen de dynamische krachten van de tweede laag, met name:

- Inertie
- Gravitatie
- Cycliciteit
- Capaciteit

Deze krachten worden uitvoerig toegelicht op onze Monest workshops en in de praktijk gebracht in de Monest Signals Service. Onze beursdynamica werd ondermeer in Beurskroniek gepubliceerd en in vaktijdschriften besproken.

Inertie en cycliciteit zijn in de literatuur veelvuldig beschreven (zowel goed als slecht). Zwaartekracht en capaciteit zijn qua concepten ontsproten bij Monest en niet in de literatuur als dusdanig beschreven.

De derde laag zijn de koerspatronen en setups die volgen uit deze krachten van de tweede laag. Het probleem is dat er een ganse financiële alchemie is ontstaan rond tal van patronen die weinig bijbrengen tot de voorspelbaarheid van de beurs. Wij trachten de beurs niet te voorspellen maar meten wat er gebeurt en hangen hieraan probabiliteiten vast van wat kan gebeuren. Er is een groot verschil tussen de mogelijkheid en de waarschijnlijkheid der dingen. De rest is position sizing en risicobeheersing.

Laatste aanpassing: 12/08/2013