Monest.NET | Indicator: Chartmill Channels (enkel leden)

Indicator: Chartmill Channels (enkel leden)

1. Wat zijn Chartmill Channels?

Een Chartmill Channel is in snelle bewoordingen een horizontaal kanaal waar tussen prijs zich beweegt. De bovenkant (rood) noemen we het Upper Chartmill Channel, afgekort als UCC en de onderste lijn (groen) noemen we de Lower Chartmill Channel of LCC.

chartmill_channels1

Dit kanaal is, integenstelling tot zowat alle andere kanalen - zoals Donchian Channels - uit de technische analyse een eenduidig en objectief kanaal omdat het geen bijkomende parameters vraagt zoals het aantal dagen.  Bij een Donchian Channel bijvoorbeeld - dat vaak wordt ingeschakeld bij trend beleggers - wordt er steeds een bijkomende waarde gevraagd (bv 20 dagen).  De Chartmill Channels berekenen echter automatisch hun meest optimale waarde door te zoeken naar een optimum tussen een “zolang mogelijk kanaal” en een “zo smal mogelijk kanaal”.  Indien je nog meer informatie wenst, kijk dan even naar puntje 4 “in de diepte”

2. Waarvoor worden Chartmill Channels ingeschakeld?

Het Chartmill kanaal werd in de eerste plaats ontwikkeld om uitbraken in een accumulatiefase te detecteren en wordt hiertoe nog steeds aangewend.  De Chartmill Channels bewezen echter ook al hun nut in andere fases. Doordat ze lengte maximaliseren en breedte minimaliseren (en hiertussen een optimale balans zoeken), gaan ze een doorgaans lange accumulatie met z’n karakteristiek weinig prijsactie en lage volumes zeer goed traceren.

Een aandeel dat uitbreekt uit een lang en smal kanaal ontwikkelt vaak enorm veel kracht.  Dit aandeel kan nl al jaren gevangen zitten in een zijwaartse fase.  Eens er partijen beginnen te accumuleren en het aandeel door zijn UCC breekt kunnen deze aandelen enorme prijsstijgingen vertonen.  Het spreekt voor zich dat dit niet bij elk aandeel het geval zal zijn, maar het vergroot wel de kansen van een belegger aanzienlijk!

3. Enkele tips bij het gebruik van Chartmill Channels

  • Gebruik onze Chartmill tool om op aandelen te scannen die zich dicht bij hun UCC bevinden.  Kijk hiervoor wel telkens of het kanaal dat wordt voorgesteld niet eerder is verhoogd.  Het dient de eerste keer te zijn dat het aandeel dit voorgestelde kanaal overtroefd. Hier kan je alvast een voorbeeld-scan vinden.
  • Filter steeds met het blote oog de kandidaten eruit die te sterk zijn gesprongen.  Soms zie je enorme gap-ups in aandelen en die wil je vermijden.
  • Ga voor lang en smal en bij (grote) voorkeur in markten die sterk zijn gecorrigeerd.
  • Interessant wordt het pas wanneer je voor aandelen kiest door heel de financiële wereld worden uitgespuwd / zijn vergeten (neglect) … !

4. In de diepte

De Chartmill Channel zoekt zoals reeds gezegd het optimum tussen een zo lang mogelijk en zo smal mogelijk kanaal. Hoe breder je dit kanaal maakt (volgens de prijs-as) hoe verder in de tijd men kan teruggaan om koersen te vinden die erbuiten zullen liggen. Langer en smaller zijn dus tegenstrijdig (of ietwat wetenschappelijker ‘omgekeerd’ evenredig). Het Chartmill kanaal is dat kanaal dat de ideale afweging is tussen niet breder en toch lang genoeg. De (algoritmische) berekening laten we hier achterwege maar werd in mei 2008 gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Technische en Kwantitatieve Analyse’. Toen nog onder de naam ‘optimized Donchian channels’.

Laatste aanpassing: 13/08/2013