Monest.NET | Cycliteit op de beurs

Cycliteit op de beurs

De beurs is een natuurlijk fenomeen. Ze komt tot stand door mensen, die tevens een onderdeel zijn van de natuur.  Hier haalt ze meteen het cyclisch karakter vandaan …

We onderscheiden 4 fasen waarin een aandeel kan vertoeven:

fase 1: accumulatie - een kleine groep kopers neemt af van een grote groep verkopers, zonder de prijs omhoog te drijven.
fase 2: stijging - kopers bieden tegen elkaar op om het aandeel kost wat kost in bezit te hebben.
fase 3: distributie - een kleine groep verkopers distribueert de aandelen over een grote groep (laattijdige) kopers.
fase 4: daling - verkopers bieden op elkaar af.

devierfasesvaneenaandeel

De vier fasen (seizoenen?) van een aandeel

Deze fases wisselen elkaar voortdurend af. Zo kan het gebeuren dat een stijging even consolideert in een nieuwe accumulatiefase en vervolgens terug verder stijgt. Ook een daling kan tijdelijk onderbroken worden voor een tijdelijke distributie. Soms wisselen een stijging en een daling elkaar af zonder noemenswaardige distributie. Dit zal meestal de daling alleen maar van meer energie voorzien.

Een stijging zonder voorafgaande accumulatie is een minder lang leven beschoren. Zeker als de voorafgaande daling heftig was. Dit kan duiden op het feit dat er enkel sprake is van een tijdelijke correctie in een daling die nog steeds in voege is.

Her moeilijkst te onderscheiden zijn accumulatie en distributie. Ze verlopen allebei min of meer horizontaal maar dat is pas zichtbaar na een tijdje. Klassiek symptomen van een distributie is een toegenomen volatiliteit en uiteraard een voorafgaande stijging. Ook de volumes zijn doorgaans toegenomen (paradoxaal genoeg aan veel hogere prijzen, wat het distributieproces helpt vereenvoudigen).

Accumulatie gebeurt na een dalende fase. Het aandeel ligt schijnbaar op apegapen en er is geen interesse. De volumes zijn laag en de volatiliteit krimpt gewoon ineen. Hoe langer de voorafgaande daling hoe langer de accumulatie kan duren. Nochtans is het niet tijd die daar richtingaangevend is maar vooral geaccumuleerd volume. Voor het objectief detecteren een accumulatiefase werden de Monest Channels ontwikkeld.

De fasen zelf zijn iets objectiever te onderscheiden door het gebruik van glijdende gemiddelden (50 en 200 daags) als ruisfilters. Pogingen om de fasen algoritmisch te onderscheiden maken hier gebruik van. Maar ook visueel kan deze techniek een hulp zijn. Tijdens fasen 1 en 3 zal immers het 50 daags glijdend gemiddelde zich doorheen de koers weven. In fase 2 zal dit klassiek gemiddelde de koers ondersteunen terwijl in fase 4 dan de koers zich hoofdzakelijk onder dit gemiddelde zal bevinden. Nog belangrijker is de richting van dit gemiddelde op zich. Is het horizontaal, stijgend of dalend?

De fasen zijn een gevolg van de krachten achter de dynamica van financiële markten. Deze krachten worden  in de praktijk gebracht in de Monest Signals Service. Onze beursdynamica werd ondermeer in Beurskroniek en in vaktijdschriften gepubliceerd.

Meer weten?

In onze boekjes en video’s rond technische analyse tonen we je meer over cycliteit en de verschillende fase waarin aandelen zich kunnen bevinden.  Klik gerust door naar de producten/publicaties pagina om meer te weten!

Laatste aanpassing: 14/08/2013