Monest.NET | Indicator: Effective Volume (enkel leden)

Indicator: Effective Volume (enkel leden)

1. Wat is Effective Volume?

De Effective Volume indicator analyseert tijdens de dag het volume op minuutbasis om te bepalen wat kleine en grote spelers doen in termen van accumulatie en distributie.  De indicator levert daarom vaak interessantere informatie op dan de standaard volume-indicator op een daggrafiek.  Deze laatste is immers een ruwe optelsom van alle volumes tijdens de handelsdag.

De indicator werd door de Belg Pascal Willain ontwikkeld en uitvoerig beschreven in z’n boek Value in Time. Dit baanbrekend werk werd vervolgens gepubliceerd door Wiley Trading, de grootste uitgeverij voor trading boeken en financiële werken.

De Effective Volume Indicator kan je opvragen op onze website Chartmill:  Effective Volume op het aandeel AAPL.

effectivevolumeaapl

2. Wat kan je met Effective Volume doen?

Die EV indicator kan je gebruiken als volume- indicator die je extra indicaties kan geven wat er onder de motorkap van een aandeel aan het gebeuren is.  Het verschaft je bijkomende informatie op het vlak van volume die je niet krijgt als je de standaard volume indicator gebruikt.  De indicator geeft je interessante inzichten bijvoorbeeld op het vlak van divergenties.  Een stijging in de prijs van het aandeel, met een scherpe daling in de EV kan duiden op distributie bij de grote spelers.  Let wel op: een divergentie alleen is onvoldoende om een aandeel bv te gaan shorten.  Je dient steeds bevestiging te zien in andere technische informatie (bv een breuk van een steun) om actie te gaan ondernemen.

Interessant is ook wanneer een aandeel een lange tijd zijwaarts beweegt en het large EV volume begint toe te nemen zonder de prijs lijkt te stijgen.  Dit kan een teken zijn van accumulatie.

3. Hoe wordt Effective Volume berekend?

Effective Volume onderscheidt zich van klassieke indicatoren in dat het feit dat deze niet berekend wordt op intervalgegevens (OHLCV) maar wel op transactiegegevens (de talloze granulaire transacties die op de beurs doorgaan). Hiertoe groepeert deze indicator alle transacties per minuut en splitst hij deze trafiek uit in wat large players accumuleren of distribueren en wat kleine spelers accumuleren of distribueren.

Hierop beroept Willain zich op de manier waarop grote orders worden verhandeld in vele kleine transacties en de manier waarop dit wordt verborgen sinds de handel werd gedecimaliseerd (handel kan nu tot op 0.01 waar dit vroeger maar tot op 1/32 of 1/64 was, afhankelijk van de markt).

De volledige interne werking hier uitleggen ligt buiten het bereik van dit lexicon. Je leest alle details in zijn boek of in het door ons gepubliceerde artikel erover in TKA.

4. Enkele tips bij het gebruik van Effective Volume

  • Handel nooit op basis van Effective Volume alleen.  Gebruik aanvullende technische analyse voor het bepalen van aan/verkooppunten en controleer steeds je risico.
  • De EV-indicator werkt niet/veel minder goed op ETF’s daar dit samenstellingen zijn van verschillende aandelen.  Dit geeft vaak een vertekend / onbetrouwbaar beeld.
  • Let op divergenties bij zijwaarts bewegende aandelen.  De EV-indicator kan je een hint geven in welke richting de uitbraak kan gaan.  Let wel op: Zoals alles op de beurs is dit natuurlijk geen perfecte wetenschap!
  • Een dalende EV voor earnings wil niet persé zeggen dat het aandeel slecht nieuws zal aankondigen.  Veel professionele partijen nemen immers een stuk winst van tafel om veilig te spelen.  Dit hoeft echter geen negatief nieuws te betekeken.  Bekijk de indicator dus steeds in zijn context!
  • De indicatoren worden  betrouwbaarder naarmate de verhandelde volumes voldoende hoog zijn. Bij lage liquiditeit is het gevaarlijk veel belang te hechten aan wat deze indicator je vertelt.

Laatste aanpassing: 15/08/2013