Monest.NET | Long / Short

Long / Short

Met een longpositie doelt men klassiek op het kopen van een financieel actief (zoals een aandeel). De term is een meer algemeen leven begonnen als elke positie die netto profiteert van een stijging van alle onderliggende waardes.

Met een shortpositie bedoelt men een positie die profiteert van een daling van de onderliggende waarde. Dit wordt klassiek ingevuld door het shorten van die onderliggende waarde maar kan ook met het kopen van een afgeleid product zoals een put optie of een short ETF (zie onderaan het voorbeeld PSQ) bekomen worden.

Een shortpositie betekent dus a priori niet dat je hebt geshort (of dat moet kunnen).

shortetfpsq1

Laatste aanpassing: 15/08/2013