Monest.NET | Hoe werken gemiddelden als steun en weerstand?

Hoe werken gemiddelden als steun en weerstand?

Net zoals bij trendlijnen zijn de steun- en weerstandzones rond de gemiddelden steeds in beweging. Ook hier is een motivatie mogelijk. Als de koers een gemiddeldelijn kruist wordt er een verkoop- of aankoopsignaal verkregen. Van zodra de koers van een gemiddeldelijn langs de onderkant nadert zien veel beleggers de tijd gekomen om winst te nemen en vormt het gemiddelde een weerstand. Het omgekeerde geldt als de koers langs de bovenzijde nadert.

steunweerstand5

Op de grafiek van Colruyt kan je heel duidelijk vaststellen dat de koers zich afwisselend beweegt rond het 50-daagsgemiddelde. De donkergroene pijlen staan voor de steun die dat gemiddelde biedt. De rode pijlen duiden de weerstand aan. Op deze grafiek merken we een rol op voor het VWAP-gemiddelde met oorsprong begin 2010. De steun die daaruit vloeit wordt weergegeven via de lichtgroene pijlen.
Korte termijn beleggers houden best rekening met kleinere gemiddeldes. Daar zal men andere niveaus aantreffen als steun en weerstand.

Laatste aanpassing: 11/11/2009