Monest.NET | De zin en onzin van technische analyse

De zin en onzin van technische analyse

Technische Analyse (TA) is het bestuderen, analyseren, meten van het sentiment rond een aandeel (of markt, future, …) op basis van koersdata uit het verleden. Aan de hand van die analyse maakt men een inschatting van mogelijke toekomstscenarios. TA maakt daarbij enkel gebruik van historische koersgegevens van het aandeel, eventueel aangevuld met koersdata van de markt of sector.

Een belangrijk aspect bij het opstellen van een toekomstscenario is het vastleggen van het punt waar de analist moet toegeven dat het vooropgestelde scenario fout is. Iedereen die handelt op basis van Technische Analyse zal steeds zijn posities beschermen door een stop order te plaatsen op of rond dit punt. Eens dit punt overscheden, wordt de aangegane positie opnieuw afgesloten en wordt er verlies genomen.

TA is voorspellen en de beurs laat zich niet voorspellen …

…. is een vaak gehoorde kritiek. Maar helaas volledig onterecht. Wie de inleiding goed las herinnert zich dat een technisch analist de huidige toestand analyseert en van daaruit een mogelijk toekomstscenario schetst, maar ook dat er altijd een punt is waar we accepteren dat het mogelijk toekomstscenario fout is. TA is dus de discipline bij uitstek die aanvaardt dat de beurs zich niet laat voorspellen en ingebouwde bescherming heeft tegen “foute voorspellingen”.

Bovendien is het zo dat gemiddeld een technisch analyst meer “foute voorspellingen” zal maken dan juiste. Opnieuw een gegeven dat aantoont dat de beurs zich niet zomaar laat voorspellen.

(Hoe) Werkt TA?

Wie het stuk hierboven las zal zich herinneren dat een technisch analist vaker een foute voorspelling maakt dan een juiste en zal daaruit moeten besluiten dat de “voorspellingskracht” van TA niet echt indrukwekkend is.

Het is echter zo dat je met meer verliezers dan winnaars toch een winstgevend systeem kan hebben, zolang de grootte van de winnaars de grootte van de verliezers maar ruim overstijgt.

Een voorbeeld: Technische analyse wordt bijvoorbeeld gebruikt om op zoek te gaan naar situaties waar de koers snel zou kunnen exploderen. Stel dat we 10 keer zo’n situatie hebben gevonden en:

  • 2 keer hebben we “geluk” en winnen we op korte termijn 20%
  • 1 keer hebben we een winst van 5%
  • 4 keer hebben we een verlies van 3%
  • 3 keer verliezen we 5%

Stel dat we telkens 1000 euro inzetten, dan komt dit snel gerekend ( +200 +200 +50 -30 -30 -30 -30 -50 -50 -50) uit op een netto winst van 180 euro, hoewel we maar 3 winnaars op 10 hadden, en maar 2 keer echt juist zaten met onze “voorspelling”.

Besluit

Het is niet zozeer de voorspellingskracht van TA die leidt tot goede resultaten, maar wel het consistent weten beperken van verliezen. De winnaars zullen altijd kleiner zijn in aantal, maar zullen de vele kleine verliezen compenseren. Het geheel leidt tot een winstgevend systeem.

De (open) vraag is echter wat de bijdrage van de pure technische analyse component is aan zo’n systeem. Ik ga ze hier niet beantwoorden, maar het is mogelijk dat we door die analyse er in slagen van 2 keer op 10 echt juist te zitten, terwijl je door een random entry bijvoorbeeld maar 1 keer op 100 een schot in de roos zou hebben.

Laatste aanpassing: 18/11/2010