Monest.NET | Hoe ga ik om met een reeks verliezers ?

Hoe ga ik om met een reeks verliezers ?

Het antwoord op deze zeer pertinente vraag schuilt hem - hoe kan het ook anders - in de manier waarop op dergelijk fenomeen wordt gereageerd door de belegger.

Raar maar waar, héél veel beleggers die nog altijd zoekende zijn hebben met grote waarschijnlijkheid al succesvolle beleggingsstrategieën getest (voor lange of korte tijd). Toch zijn ze er na een tijdje mee gestopt en in het overgrote deel van de gevallen heeft dat te maken met een ‘losing streak’, een opeenvolging van verlieslatende trades waardoor er wordt besloten om met die bewuste strategie toch maar te stoppen en ‘iets beters’ te zoeken…

Als ze dan na een aantal onsuccesvolle alternatieven (te vlug winst van tafel nemen, handelen op te kort timeframe, te veel traden,….) terug interesse krijgen in de eerder gevolgde strategie merken ze tot hun - niet zelden - grote verbazing dat hun portefeuille héél wat beter zou hebben gescoord als ze die strategie hadden blijven volgen…. zelfs na die opeenvolging van verliestrades!

Goed en succesvol traden komt in essentie neer op drie simpele zaken :

  1. regel 1: met betrekking tot het openen van de trade : risico beperken en juiste position sizing toepassen (die twee zijn trouwens onafscheidelijk met elkaar verbonden)
    toepassing van regel 1 zorgt ervoor dat je zelfs na een lange opeenvolgende reeks van verliezers nog altijd genoeg kapitaal overhoudt om verder te handelen.

  2. regel 2: met betrekking tot het sluiten van de trade : winposities genoeg ruimte laten om volledig ‘tot bloei’ te laten komen (cutting losses, letting profits run).
    toepassing van regel 2 zorgt ervoor dat de gemiddelde winst ettelijke keren groter is dan het gemiddeld verlies zodat we zelfs winstgevend zijn met een groter aantal verlies- dan winsttrades!

  3. regel 3: de gevolgde strategie konsekwent aanhouden.

De toepassing van regel 3, samen met regels 1 en 2, zorgt ervoor dat je -als de condities opnieuw in ons voordeel zijn - meer dan genoeg winst maakt om de eerdere opeenvolging van kleine verliezen volledig teniet te doen…..en meer!!

Is het echt zo eenvoudig?

Yep, Wij beweren van wel!

Als het zo eenvoudig is, waarom maakt dan niet iedereen winst??

Omdat het verdomd veel tijd en oefening vraagt om daarvan overtuigd te raken! Meer zelfs, eens je overtuigd bent en de regels strikt toepast, pas dan komt de grootste moeilijkheid om de hoek kijken! De regels niet alleen ’strikt’ maar ook ‘altijd’ toepassen, ook wanneer blijkt dat je daardoor zeven keer na elkaar een verlies moet slikken…

Bottom line komt het er op neer dat de exacte regels van een trendstrategie absoluut niet moeilijk zijn om volgen, bij wijze van spreken is zelfs het kleinste kind in staat om die regels te volgen, éénmaal ze hem of haar goed zijn uitgelegd.

Mentaal is de strategie echter een keiharde noot om kraken, uiteraard niet als alle open posities in de winst staan en je je kapitaal met een rotvaart positief ziet evolueren maar dat wordt het wél als de markt zich ophoudt in de ‘mosselen noch vis modus’ en je een groot deel van de virtuele winst ziet verdwijnen als sneeuw voor de zon…

Maar…. het is net in die omstandigheden dat het kaf van het koren wordt gescheiden! Zelfs de allergrootste trendtraders zullen zonder dralen toegeven dat ze in hun carrière meermaals periodes hebben meegemaakt waarin ze van de ene verliestrade in de andere ‘rolden’ en waarbij ze een aanzienlijk deel van de winst terug gaven aan de markt.

De enigste reden dat ze in dergelijke moeilijke marktomstandigheden er toch in slaagden om te blijven traden (en uiteindelijk ook hun verlies wisten om te buigen in meer winst) is louter te danken aan dezelfde regels als dewelke we hierboven reeds in de verf hebben gezet : Risicobeersingposition sizing en de handelsregels konsekwent blijven toepassen, niet meer en niet minder!

Bestaan er oplossingen om meer rendement over te houden (minder winst terug te geven), zelfs bij het aanhouden van een typische trendstrategie?

Moeilijke vraag, alhoewel het antwoord naar alle waarschijnlijkheid wel positief zal zijn. Als typische trendtrader moet je jezelf echter de vraag durven stellen of je zoiets wel wil. Als je weet dat een zuivere trendstrategie een gemiddeld rendement oplevert van pakweg 15% netto, loont het dan nog de moeite om op zoek te gaan naar meer? Een trendtrader is namelijk géén goudzoeker maar wel een belegger die een aanzienlijke return op z’n kapitaal wenst met zo min mogelijk risico!

In veel gevallen zal die ‘meer’ namelijk betekenen dat je ingrijpende wijzigingen moet doen in je manier van handelen. Wijzigingen die je misschien niet helemaal onder de knie hebt en waardoor de kans op fouten groter wordt…

En zelfs indien het lukt om meer rendement te behalen kunnen er andere negatieve gevolgen zijn. We denken bijvoorbeeld aan de totale tijd dat iemand spendeert aan het beursgebeuren.

Stel dat je erin slaagt je gemiddeld rendement gevoelig op te krikken (ettelijke procenten) maar je daarvoor wèl acht uur per dag twee schermen en live koersen moet volgen… waarbij je voordien slechts dagelijks een halfuurtje de slotkoersen bekeek en orders instelde….tja…..

Toegegeven, we stellen het wat zwart/wit maar iedereen snapt ongetwijfeld wel wat we bedoelen…

Als er al oplossingen zijn dan zijn die zeer zeker niet gelijk voor iedereen, zelfs als die ‘iedereen’ wordt gedefinieerd als een groep van typische trendbeleggers. Persoon X beslist bijvoorbeeld om iets vlugger het handelen te laten voor wat het is en te wachten totdat er ook op het kortere timeframe opnieuw meer duidelijkheid (trend) te bespeuren valt.

Persoon Y zweert dan weer bij opties om dergelijke volatiele tradingranges op te vangen.

Er zijn zonder twijfel tal van mogelijkheden om ‘het beter te doen’ maar het grote gevaar blijft toch dat je de strategie op dergelijke manier gaat aanpassen dat het uiteindelijk geen typische trendstrategie meer is.

Zoiets gaat bovendien veel verder dan wat wij met de signaalservice beogen. Wij willen enkel aantonen dat met een aantal simpele basisregels het perfect mogelijk is om een mooi kapitaal op te bouwen, zonder dat daar enorm veel risico tegen staat. Nog meer rendement is mogelijk maar dat extra rendement is dan grotendeels afhankelijk van de specifieke kennis of/en ervaring van de belegger in kwestie.

Waarmee we ineens ook bewijzen dat het vak ‘beleggen’ een eeuwigdurende studierichting is ;-)

Laatste aanpassing: 16/10/2011