Monest.NET | De verschillende tradingorders op een rijtje - deel 02

De verschillende tradingorders op een rijtje - deel 02

In ons eerste artikel met betrekking tot trading orders lieten we u kennis maken met het Buy Stop Order en de onmiskenbare voordelen dat een dergelijk order biedt t.o.v. het gewone Buy Order.

Toch komen we in dit vervolgartikel nog even terug op hetzelfde ordertype. Met het Buy Stop Order hebben we immers wel een stukje controle over het prijsniveau vanaf wanneer het order geldig wordt, zekerheid over de prijs aan dewelke de stukken desgevallend effectief zullen worden aangekocht hebben we (nog) niet…. En ook dàt kan voor onaangename verrassingen zorgen!

Maar geen nood, ook daar bestaat een oplossing voor die op maat werd gemaakt voor beleggers die niet de tijd of zin hebben om ganse dagen noodgedwongen achter het scherm te zitten en de koersen live te volgen.

We beginnen ook dit keer met een grafiekvoorbeeld om duidelijk te maken wat we exact bedoelen :

eem

De groene pijl onder de witte candle duidt de dag aan waarop de koers afsloot boven een significant weerstandsniveau, zijnde de 40 dollar zone. Ook het volume was - in vergelijking met het volume op de dalingsdagen- zichtbaar toegenomen.

Gebruik makend van het Buy Stop Order kon men hier bijvoorbeeld een entry trachten te bekomen ter hoogte van de groene horizontale lijn, iets boven het 40,5 dollar niveau. De groene horizontale lijn is met andere woorden niets ander dan ons ingesteld Buy Stop Order. Pas vanaf dit niveau geven we dus toestemming om de stukken aan de dan geldende marktprijs aan te kopen.

De rode horizontale lijn - die in bovenstaande grafiek iets onder de 38,5 dollar werd getekend - weerspiegelt hier de Stoploss die van kracht wordt eens de aandelen daadwerkelijk zouden zijn aangekocht.

Zoals te zien op de chart opende de koers de dag erna een stukje lager en sloot deze ook met licht verlies af. Geen nood echter, de stop entry werd niet geraakt waardoor er ook geen aandelen zouden gekocht zijn. Ook niet de dag erop, omdat de hoogste koers sindsdien nog altijd het niveau niet heeft bereikt waarop het Buy Stop Order van kracht wordt.

De afbeelding hieronder is dezelfde grafiek, doch uitgebreid met 1 dag.

eem2

Op datum van 27 oktober opent de koers wél boven de groene horizontale lijn waardoor het Buy Stop Order actief wordt en de stukken dus aan de geldende marktprijs worden aangekocht. Het probleem dat zich hier stelt is dat de koers een ferm stuk hoger is geopend dan het niveau dat door middel van het Buy Stop Order werd gedefinieerd. Het probleem met een gewoon Buy Stop Order is namelijk dat er geen limiet wordt gespecifieerd tot dewelke de aandelen mogen worden aangekocht. In dit geval zou het gevraagde pakket aandelen zijn aangekocht aan de openingsprijs van 27 oktober, in dit geval iets boven de 42 dollar terwijl we reeds de ‘toestemming’ gaven om aandelen te kopen vanaf +/- 40,60 dollar (groene horizontale lijn)! Toch een verschil van ongeveer 1,5 dollar of meer dan 3% verwijderd van de openingsprijs op 27 oktober…

Daarenboven leidt de hogere aankoopprijs ook tot een hoger potentieel verlies indien de stop wordt geraakt. stel dat de stukken werden aangekocht ter hoogte van de groene horizontale lijn (40,60 dollar) dan bedraagt het verschil met de stoplossprijs of rode horizontale lijn (38,40 dollar) ongeveer 2,20 dollar per gekocht aandeel. Dit wordt ook wel het‘risk per share’ genoemd. Indien in dat geval 100 aandelen werden aangekocht dan bedraagt het maximale verlies bij sluiting aan de stoplossprijs 100 X 2,20 oftewel 220 dollar.

In het geval dat we de stukken echter aankochten aan de openingsprijs op 27 oktober (42.05 dollar), dan bedraagt het verschil met de stoploss 3,65 dollar en loop het verlies aan de stoplossprijs op tot 365 dollar…

Dit is dus wat we bedoelen met de spreekwoordelijke adder onder het gras bij een simpel Buy Stop Order.

Om dat probleem op te lossen moet er niet alleen een niveau worden bepaald vanaf wanneer het Buy Stop Order geldig wordt, maar dient er bovendien een soort prijsvork te worden ingesteld dewelke specifieert welke prijs we maximaal willen betalen als het Buy Stop Order van kracht wordt.

De naam voor dit order klinkt misschien ingewikkeld maar is bij nader inzien de logica zelf, het Buy Stop Limit Order.

Het woordje ‘limit’ in de naam van dit order is het ingrediënt dat ervoor zorgt dat we beschermd zijn tegen te hoge instapprijzen in het geval we een long positie willen aangaan.

We nemen dezelfde grafiek van hierboven maar we hebben er tevens een limietprijs bij ingesteld om uiteindelijk tot ons Buy Stop Limiet Order te komen :

eem3

In dit geval zou de opgegeven limietprijs (blauwe horizontale lijn ter hoogte van het 41 dollar niveau) die we opgaven in het Buy Stop Limit Order ervoor hebben gezorgd dat de stukken niet werden aangekocht op datum van 27 oktober, net omdat de koers hoger opende dat de ingestelde limietprijs.

Het order zoals hierboven weergegeven in de grafiek defineert namelijk dat :

  • er een longpositie mag ingenomen worden vanaf dat de koers de groene horizontale lijn bereikt (+/- 40,60 dollar)

MAAR

  • dat de maximale prijs die betaald mag worden voor die aandelen wordt begrensd door de blauwe horizontale lijn (+/- 41 dollar)

We hebben met andere woorden een prijsvork ingesteld van 40 dollarcent, zolang de koers opent binnen deze grenzen zal het Buy Stop Limit Order worden uitgevoerd.

In vergelijking met het gewone Buy Stop Order geeft het Buy Stop Limit Order ons niet alleen controle over ‘vanaf wanneer’ we in de markt gaan maar biedt het ons tevens de mogelijkheid om exact te definiëren ‘tot welk prijsniveau’ we bereid zijn de aandelen in portefeuille te nemen.

Dergelijk beursorder biedt ons dus maximale controle en is hèt instrument bij uitstek voor beleggers die hun strategie baseren op basis van slotkoersen. Het order kan perfect ingesteld worden in het beursplatform nadat de handelsdag is beëindigd en zal de dag erop met de ingestele condities automatisch geldig worden vanaf opening van de markt.

Om helemaal veilig te zijn moet dit order tegelijkertijd worden voorzien van een stoplossorder dat automatisch van kracht wordt eens de aandelen d.m.v. het Buy Stop Limit Order werden aangekocht. Hoe dat exact in z’n werk gaat leggen we uit in deel 3 waar we - gebruik makend van het in dit artikel besproken beursorder - een voorbeeld geven van dergelijk combinatie-order met behulp van het Lynx platform.

Stay tuned!

Lees via deze link onmiddellijk het derde en laatste deel!

Kristoff

Laatste aanpassing: 17/11/2011