Monest.NET | De verschillende tradingorders op een rijtje - deel 03

De verschillende tradingorders op een rijtje - deel 03

In dit derde artikel met betrekking tot trading orders gaan we een gecombineerd order invoegen in het LYNX tradingplatform. Dit gecombineerd order bestaat enerzijds uit het basisorder, zijnde een Stop Limit Order, aangevuld met een gewoon Stoplossorder.

Even ter opfrissing : een Stop Limit Order is het order waarmee we een positie openen. In het geval we speculeren op een beursdaling betreft dit een Sell Stop Limit Order. Gaan we uit van een stijging en willen we bijgevolg aandelen kopen dan wordt dit een Buy Stop Limit Order.

Het gekoppelde Stoplossorder wordt een order aan marktprijs als de ingestelde stoplosskoers wordt bereikt. In het geval we speculeerden op een beursdaling (short) zal de stop uiteraard boven de huidige koers liggen en zorgt de stoploss ervoor dat we de aandelen terugkopen (we hebben ze immers in eerste instantie verkocht door ’short’ te gaan). In het andere geval, d.i. als we speculeerden op een stijging (long) zal de stop logischerwijze onder de huidige koers liggen en verkopen we de aandelen (we hebben ze immers in eerste instantie gekocht door long te gaan).

Meer informatie waarom we altijd en overal met Stop Limit Orders in de markt gaan (long of short) vindt u in deel 1 en deel 2 van deze artikelenreeks.

In onderstaand voorbeeld ziet u het trading order ticket in de Lynx brokersoftware. Het aandeel Telenet werd als voorbeeld gebruikt om een long positie te openen.

trading-ticket-order

Het Stop Limit order zoals we bij Monest gebruiken kan u selecteren in het witte vak naast de vermelding ‘Order Type’. Lynx geeft dergelijk order weer door de afkorting ’STP LMT‘ te gebruiken (rode pijl). Eenmaal u die keuze hebt gemaakt dient u uiteraard ook de stopprijs en limietprijs exact te definiëren. Opgelet! De stopprijs heeft in dit geval dus helemaal niks te maken met de ’stoplossprijs’ (die we later zullen toevoegen) maar is wel het prijsniveau vanaf wanneer dit long order geldig wordt!

In bovenstaand voorbeeld hebben we als ’Stop Price‘ 28.05 euro ingegeven, dit is het prijsniveau vanaf wanneer ons aankooporder geldig wordt. De ’Limit Price’ hebben we ingesteld op 28.10 euro, dit is de prijs die we maximaal wensen te betalen als het order geldig wordt (dus vanaf het niveau waarop de ingestelde ’Stop Price’ wordt bereikt).

Ook belangrijk; het keuzevakje ’Time in Force‘ waar u de keuze hebt tussen ’Day‘ of ’GTC‘ (blauwe pijl). Selecteert u namelijk de optie ’Day’ dan blijft u order slechts één beursdag geldig. Wenst u dat het order langer in de markt blijft dan dient u ’GTC’ aan te vinken. ’GTC’ staat voor ‘Good Till Cancelled’ en betekent dat uw order geldig blijft tot zolang u dit order niet zelf manueel annuleert.

Eenmaal deze zaken zijn ingevuld maakt u onderaan de keuze ’Create Order’. Het is belangrijk dat u niet de optie ’Create + Transmit Order’ selecteert want anders wordt u order onmiddellijk doorgestuurd naar de markt. Dat willen we echter nog niet omdat we ook al een stoplossorder willen toevoegen zodat we ook onmiddellijk beschermd zijn als het order de volgende beursdag wordt uitgevoerd.

Onderstaande afbeelding is een weergave van het Lynx handelsplatform wanneer u de handelingen zoals hierboven beschreven hebt uitgevoerd :

trading-scherm

De rode pijl geeft opnieuw het soort order weer dat we in de markt hebben gelegd, in dit geval het Stop Limit Order, het blauwe vakje met de vermelding ‘BUY’ geeft weer dat het hier om een Buy Stop Limit Order gaat, we gaan dus uit van een koersstijging en willen de aandelen kopen.

De blauwe pijl duidt de vermelding ‘GTC’ aan, ten teke van het feit dat dit voorwaardelijke order geldig blijft tot zolang we het niet zelf annuleren.

Vanuit bovenstaande scherm gaan we vervolgens een Stoplossorderinvoegen. Hoe we dat doen ziet en leest u in de afbeelding hieronder :

stoploss1

In het keuzemenu selecteert u achtereenvolgens ‘Attach’ en dan ’Stop’. Eenmaal deze keuzes gemaakt zal u merken dat er in het trading screen een regel is bijgekomen:

stoploss2

Het voordeel aan deze manier van werken is dat het handelsplatform zelf weet dat het Stoplossorder in dit geval een verkooporder zal zijn (zie rode pijl - ‘SELL’). Het programma weet dat omdat het basisorder een Buyorder is, als we daaraan dus een stoplossorder koppelen kan dat niet anders zijn dan een Sellorder. Het platform stelt zelf ook een automatisch stoplosspeil in, in dit voorbeeld zien we dat de stoplossprijs automatisch wordt ingesteld op 27.05 euro. Natuurlijk kan u dit wijzigen door met de cursor éénmaal in het vakje te klikken en u eigen stoplossprijs te bepalen.

Ook even de aandacht vestigen op het feit dat het ingestelde stoplosspeil een marktorder betreft. Van zodra dit prijsniveau wordt bereikt zullen de stukken van de hand worden gedaan aan de dan geldende marktprijs.

Eenmaal alles juist werd ingesteld rest u enkel nog de beide orders naar de markt te sturen. Dit doet u door voor elk order op het vakje ‘Transmit’ te klikken.  Afhankelijk van uw eigen platforminstellingen kan het zijn dat u nog een aantal waarschuwingen krijgt waarop u bevestigend dient te klikken. Wij raden u echter ten zeerste aan om deze waarschuwingen ook effectief te lezen zodat u perfect weet wat u order inhoudt.

Bovenstaand voorbeeld is slechts één mogelijkheid om een gecombineerd order (Stop Limit Order + Stoplossorder) in te geven in het LYNX tradingplatform. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat u dergelijk order volledig kunt ingeven vóór opening van de markt. Tijdens de handelsdag zelf bent u niet meer verplicht om de koers in de gaten te houden, het platform doet dit voor u en zal ten gepaste tijde (als de gedefinieerde condities werden bereikt) de positie openen en ook onmiddellijk automatisch beschermen door het gekoppelde Stoplossorder.

Voor meer informatie of specifieke vragen over dit soort order of de talrijke andere (order)mogelijkheden in dit platform kan u trouwens ook terecht op ons forum via deze link.

Laatste aanpassing: 30/11/2011