Monest.NET | Het nut van risk- en moneymanagement adhv Google (deel 2)

Het nut van risk- en moneymanagement adhv Google (deel 2)

Deel 1 nog niet gelezen? Via deze link kan u onmiddellijk aan de slag.

In dit tweede deel gaan we na welke de redenen zijn van het groter dan gewenste verlies in de portefeuille van Jan. Om het beslissingproces dat Jan doormaakte grondig te kunnen analyseren beginnen we met het gebruik van een stukje software van eigen makelij, met name de position sizing tool calculator. Deze tool maakt deel uit van onze gratis Advanced Charts applicatie dewelke u kan oproepen via Chartmill.

We hebben de tool hieronder ingevuld met de beschikbare gegevens uit deel 1 :

Het grijze gedeelte in de Position Sizing Tool laat ons toe om een paar gegevens in te vullen die de software in staat stellen om bepaalde zaken automatisch uit te rekenen. De meeste van die parameters wijzen zichzelf uit.

Zo hebben we in het vakje ‘Ticker‘ uiteraard de ticker van Google ingegeven, zijnde ‘GOOG’.

Naast ‘Entry Price‘ en ‘Exit Price‘ (zie deel 1) komen respectievelijk de (gewenste) instapprijs of de prijs aan dewelke de aandelen zullen worden aangekocht en de stoplossprijs, zijnde de prijs aan dewelke de aandelen zullen worden verkocht indien de ingestelde stoploss wordt bereikt (zonder rekening te houden met eventuele slippage).

Het vakje ‘rounding‘ zorgt ervoor dat we het aantal aandelen kunnen afronden naar een gewenst veelvoud. Standaard staat dit ingesteld op 1 en dat laten we in dit geval ook zo.

Capital‘ wijst zichzelf uit, daar moet u uiteraard uw eigen totale  beleggingskapitaal ingeven.

%Risk‘ vullen we - naar het voorbeeld van Jan -  in met het cijfer 2. Jan gebruikt immers per ingenomen positie een standaard risicopercentage van 2%. Dit wil zeggen dat indien de stoploss voor google wordt geraakt, het verlies normaal gezien niet meer mag bedragen dan 2% van de totale port.

Uiteindelijk bekomt men volgende resultaat :

google361

Met de gegevens die we hebben ingevuld in het bovenste grijze scherm zien we in het onderste witte gedeelte een aantal resultaten verschijnen:

Total Risk‘ : we zien het getal 287,13. Dit is het bedrag in euro dat Jan mogelijks kan verliezen als hij wordt uitgestopt aan de aanvankelijk ingestelde stoplossprijs. Herinnert u zich het vakje ‘%Risk’ dat we in het bovenste gedeelte hebben ingevuld met het getal 2?

Wel, 2% van 15.000 $ is 300$, zijnde het theoretisch maximale verlies. In dit geval berekent de software dus het aantal aandelen dat Jan maximaal mag kopen zodanig dat het verlies bij het afgaan van de aanvankelijke stoploss de 300$ niet overschrijdt. Op hetzelfde lijntje staat trouwens dat dit overeenkomt met 1,91% van de totale port, netjes onder de 2% dus. Dat dit niet exact 2% is heeft uiteraard te maken met de prijs van één aandeel google (om het exact op 2% te kunnen krijgen zou je een deel van één aandeel google moeten kunnen kopen wat natuurlijk niet mogelijk is). De software zorgt er altijd voor dat er naar beneden wordt afgerond zodat het ingestelde %Risk nooit wordt overschreden.

Risk Per Share‘ : Dit geeft het risico per één aandeel weer en is het verschil tussen de aankoopprijs en de stoplossprijs (635,11$ - 618,22$)

Number Of Shares’ : Zoals de naam aangeeft is dit het aantal te kopen aandelen, uitgerekend door de tool. De hoeveelheid die mag gekocht worden in functie van het totale gewenste risico (zie total risk).

Rounded Number‘ : afgerond aantal, stel dat we in het grijze vakje de selectie rounding op ‘2′ hadden ingesteld dan zou het aantal aan te kopen aandelen zijn afgerond naar een veelvoud van 2. In dit geval zou dat 16 zijn geweest omdat 18 aandelen een risico zou beteken dat wat hoger ligt dat de ingestelde 2%…

Breakeven Price‘ : dit item geeft weer hoeveel het aandeel moet stijgen vooraleer een belegger ‘uit de kosten is’ (commissie en taksen).

ATR‘ : geeft de huidige Average True Range waarde weer, de waarde die ondermeer wordt gebruikt om de kwaliteit van de ingestelde stoploss te finetunen.

Liquidity‘ : Liquiditeit, op basis van het aantal aan te kopen aandelen wordt er gekeken of het gemiddeld verhandeld volume volstaat om het aantal gewenste aandelen vlug genoeg in bezit te krijgen. Dit zal zelden een probleem zijn bij het merendeel van de verhandelbare aandelen, enkel bij zeer exotische en/of illiquide aandelen waar nauwelijks handel in is kan dit voor problemen zorgen. Maar in dat geval is het sowieso af te raden posities in die aandelen in te nemen…

Zoals te zien is in de PST (Position Sizing Tool) vormen alle bovengenoemde items geen enkel probleem voor de software met de ingegeven parameters, achter elke regel staat een groen vinkje.

Toch zijn er ook twee belangrijke items die ons wel waarschuwen dat er misschien iets hapert aan de setup van Jan. De beide items worden door de tool standaard voorzien van twee rode kruisjes ipv groene vinkjes. We hebben ze extra in de verf gezet met geel fluo :

Investment‘ : Deze parameter geeft de totale investering weer in relatie tot het totale beschikbare kapitaal. We zien dat met de waardes die Jan ingaf hij een investering doet van iets meer dan 10.700 euro. Dit komt overeen met meer dan 70% van het totale beschikbare kapitaal oftewel véél (te veel) eieren in dezelfde mand, toch indien dit slechts een eerste positie vertegenwoordigt. In het voorbeeld van Jan opende de koers van Google plotseling een stukje lager maar bleef het uiteindelijke verlies beperkt tot bijna 5% van de port. Stel echter dat het aandeel in één keer nog veel lager was geopend dan zijn de gevolgen desastreus net omdat de positie meer dan 70% van het totale beschikbare kapitaal vertegenwoordigt. Standaard staat de PST ingesteld op 25%. Eenmaal die bovengrens wordt overschreden verschijnt er een rood kruisje als waarschuwing dat de risicoblootstelling voor het totale kapitaal te groot wordt (of te afhankelijk van één positie).

Stop distance‘ : De kwaliteit van de ingestelde stoploss wordt door de PST berekend aan de hand van de actuele ATR-waarde. Een ATR waarde van 1 betekent dat de stopafstand op slechts 1X de waarde ligt van de gemiddelde dagbeweging dat het aandeel maakt. Die dagbeweging is niets anders dan het verschil tussen de hoogste en laagste koers van het aandeel. Een lage ATR-waarde betekent dat de kans om uitgestopt te worden vergroot omdat de stoploss dichter bij de meest actuele slotkoers ligt. De PST definieert een stopafstand dewelke lager is dan 2ATR (Stop ligt op minder dan 2X de gemiddelde dagbeweging) als te risicovol.

Had Jan dus deze tool gebruikt om zijn setup te controleren dat was hij in ieder geval gewaarschuwd geweest dat de totale investering in het aandeel Google toch wel aan de (zeer) hoge kant was. Ook het feit dat zijn aanvankelijke stoploss op amper 1ATR lag gaf te kennen dat de marge tot de stoploss zeer miniem was. Met deze gegevens had Jan misschien niet kunnen voorkomen dat Google een verliestrade werd maar door de setup aan te passen in functie van de rode waarschuwingstekens had het verlies wel een stuk kleiner geweest.

De Position Sizing Tool zorgt er dus voor dat we als belegger worden gewezen op zaken die mogelijks een te grote negatieve impact hebben op ons beschikbaar kapitaal. Maar dat is niet alles, de tool is ook een handig instrument om er uiteindelijk voor te zorgen dat de ‘rekening wel klopt’… In het geval van Jan kunnen we er op die manier voor zorgen dat met een aantal simpele muisklikken alle parameters van de PST wel groen licht geven. Wat daartoe de verschillende mogelijkheden zijn zien we in het derde en laatste deel.

Kristoff

Monest.net

Laatste aanpassing: 23/01/2012