Monest.NET | Indicator: Marktmodel - Indicator 5 - Nasdaq Summation Index & McClellan Oscillator

Indicator: Marktmodel - Indicator 5 - Nasdaq Summation Index & McClellan Oscillator

De summatieindex is de laatste indicator die is opgenomen in ons model en is afgeleid van de McClellan Oscillator. Deze oscillator behoort eveneens tot het rijtje breadth indicatoren. Ter verduidelijking: een breadth indicator gebruikt metingen van duizenden aandelen in de brede markt om een inschatting te doen van het marktsentiment. Het geeft beleggers een indicatie in welke richting het beleggen meer kans op slagen heeft. Een oscillator komt tenslotte uit de wetenschappelijke wereld (wiskunde/electronika) en geeft op een repetitieve manier een waarde mee tussen twee uitersten (bv tussen -1 en +1). Denk hierbij maar aan een klassieke sinusgolf. De McClellan Oscillator is gebaseerd op het “netto” aantal stijgende aandelen (stijgende - dalende aandelen). We hebben ter verduidelijking in de onderstaande figuur zowel de McClellan Oscillator als de afgeleide Summation Index afgebeeld.

Nasdaq Summation Index & McClellan Oscillator

De Summatie Index gebruikt de verschillende waarden die de McClellan Oscillator teruggeeft en telt deze vervolgens met elkaar op. Zoals we dus kunnen beredeneren is de summatieindex niet echt een index, maar ook een oscillator die (op deze grafiek) gaat van -1K tot +1K (-1000 en +1000) en eveneens beweegt rond een nulpunt.

De Summatie Index zal stijgen wanneer de McClellan Oscillator positief is en dalen wanneer de McClellan Oscillator negatief is. Merk op dat een daling in de McClellan Oscillator de score van de Summatie Index naar beneden brengt, maar dat dit niet pes├ę hoeft te betekenen dat een significante trendwijziging wordt gezet. Door de cummulatieve aard van de Summatie Index is deze trouwens ook stukken trager. Het produceert dan ook minder signalen dan de oscillator waar het op gebaseerd is. Het toepassen van een gemiddelde op de summatie index kan helpen in het bepalen van het momentum (versnelling) van de onderliggende stijgingen en is bullish. In ons marktmodel leidt een kruising van onder naar boven tot een positief signaal. Een kruising van boven naar onder luidt een negatief signaal in.

Signalen of interpraties kunnen verder worden afgeleid op basis van divergenties, overschrijdingen van de nullijn of versnellingen (wanneer de SI sneller beweegt dan zijn gemiddelde). Voor de geïnteresseerde lezer zeggen we verder dat de McClellan eerder ingeschakeld wordt op korte termijn, terwijl de Summatie Index eerder langetermijntrendwijzigingen aantoont.

Laatste aanpassing: 30/04/2013