Monest.NET | Indicator: Marktmodel - Indicator 3 - MACD Indicator van SPY

Indicator: Marktmodel - Indicator 3 - MACD Indicator van SPY

De derde indicator die we inschakelen in ons marktmodel is de MACD- indicator. Concreet staat MACD voor Moving Average Convergence Divergence.  Meer specifieke info kan je vinden op de MACD- pagina. Een reeks moeilijke woorden, maar in werkelijkheid valt het heus mee:

1. Moving Average: De MACD-indicator gebruikt moving averages of voortglijdende gemiddelden.  Meer bepaald het 12 en 26 exponentieel voortglijdend gemiddelde.  Op deze grafiek heb ik deze twee gemiddelden tevoorschijn getoverd, samen met de MACDindicator (onderaan) om de indicator uit te leggen.

2. Convergence / Divergence: Convergeren wil in eenvoudige woorden zeggen “naar elkaar toegaan”, terwijl divergeren wil zeggen “van elkaar weggaan”.  Als het 12 EMA zich heel ver van het 26 EMA bevindt (zie groen en rood streepje), wil dit zeggen dat er een versnelling in de prijsbeweging zit.  Hierdoor zal de rode lijn op de MACD- indicator meer naar de buitenkant bewegen (richting 1 bij het groene streepje of -1 bij het rode streepje).

macd02

De MACD indicator toepassen op de SPY- index geeft ons dus een indicatie van “versnelling”. Met andere woorden: zit er vaart achter en in welke richting gaan we uit? Om dit nog beter te detecteren gooien we ook nog eens een gemiddelde (9 EMA) op de MACD- indicator (de zwarte lijn). Als de rode lijn de zwarte lijn kruist wil dit zeggen dat er een versnelling in de trend aan de gang is in vergelijking met de afgelopen 9 dagen. Het histogram (blauwe balkjes) duidt dit aan door het verschil te berekenen tussen de rode en de zwarte lijn. Bij een kruising zal je daarom de balkjes nul zien overschrijden.

Een positieve score wordt bij deze indicator opgetekend als de MACD-lijn zijn gemiddelde kruist van onder naar boven. Dit is het geval midden november. Daarnaast zien we neerwaartse kruisingen (rode lijn kruist zwarte lijn van boven naar onder) half augustus en de derde week van september.

Een niet onbelangrijk aandachtspunt: daar de MACD-indicator gemiddelden gebruikt, is deze niet goed inschakelbaar in zijwaartse markten. Je krijgt dan veel valse signalen omdat er een duidelijke trend ontbreekt.

Laatste aanpassing: 02/05/2013