Monest.NET | 6 Tips voor het behouden van Consistentie

6 Tips voor het behouden van Consistentie

Op onze Facebookpagina hadden we reeds een link gelegd naar een relevant artikeltje van de trader Joe Fahmy over het grote belang van consistentie in het handelen op de beurs. Voor de aanvang van het weekend sprong ook Charles Kirk van The Kirk Report op de kar. Gezien de grote verzameling aan beurswaarheden en tips besloten we een samenvatting te maken op basis van de belangrijkste zaken uit het artikel. Veel leesplezier!

Wat bedoel ik met consistentie?

Ter inleiding is het interessant even kort uitéén te zetten wat er precies wordt bedoeld met “consistentie”. Consistentie in beleggen verwijst naar het behouden van focus in het handelen van je methode. Het gaat figuurlijk geformuleerd over het schip blijvend in de juiste richting te sturen zonder al te veel gekke manoeuvres uit te halen. Consistentie is belangrijk voor een belegger omdat het je een kader verschaft van waaruit doordachte handelingen kunnen worden uitgevoerd. Het beschermt je (en je portefeuille) met andere woorden tegen emotionele en impulsieve beslissingen.

Hoe kan ik consistentie opbouwen?

Om consistentie en focus te houden kan je volgende zes tips hanteren:

1. Het opbouwen van een dagelijkse routine …

Als belegger is het belangrijk dat je een dagelijkse routine inbouwt aan de hand van een vooraf bepaald stappenplan. Na verloop van tijd zal deze routine een natuurlijke gewoonte worden die je zal beschermen tegen impulsieve beslissingen en emotionele fouten. Een manier om dit aan te leren is door gebruik te maken van enkele eenvoudige stappenplannetjes die je telkens bekijkt op een bepaald moment van de dag. Je kan hiervoor een alarmpje zetten in je gsm. Op deze manier leer je een goede gewoonte aan. Als je door één of andere reden je stappenplan toch niet kan uitvoeren dan beleg je niet. Simpel!

2. Ontwikkel en onderhoud een consistente strategie …

Beleggers vinden het geweldig hun huidige systeem steeds te gaan bijschaven en te veranderen (zeker wanneer ze last hebben van tijdelijke verliezen en mindere prestaties). Dit geeft hen een vals gevoel van controle. Voor dit probleem is er echter maar één oplossing: blijf consistent voortdurend hetzelfde stappenplan uitvoeren en pas enkel aan wanneer het absoluut noodzakelijk is! Vaak zorgen systeemaanpassingen namelijk meer voor slechtere resultaten dan voor betere. Tenslotte is het gevolg van voortdurende aanpassingen dat je nooit precies kan analyseren en evalueren wat precies je resultaten heeft beïnvloed!

3. Simpel, simpeler, simpelst!

Beperk het aantal factoren waarop je beslissing is gebaseerd en begrijp ook elke stap perfect. Het is niet nodig twintig indicatoren in je strategie op te nemen want deze spreken elkaar vaak voortdurend tegen. Ga voor eenvoud (en niet voor complexiteit). De eenvoudigste dingen werken vaak het beste (en zorgen bovendien voor de minste verwarring / afleiding!). Harder werken door je aanpak complexer te maken is NOOIT de beste oplossing! Het verhult een sterke hang naar controle en bemeestering die door de onzekere aard van de beurs nooit zal kunnen waargemaakt worden.

4. Volg elke dag op wat je hebt gedaan!

Om echt te gaan evolueren als belegger is het belangrijk dat je bijhoudt wat je tijdens de dag hebt gedaan. We hebben het hier niet over het opvolgen van je saldo, maar wel over de beslissingen die je hebt genomen (en of deze beslissingen in lijn liggen van je plan). Na verloop zal je in je beleggingsdagboek patronen kunnen ontwaren - zowel goede als slechte - die je heel veel kunnen vertellen over hoe jij beslissingen neemt in bepaalde situaties (en of deze beslissingen je meer slecht doen dan goed). Ook hier geldt de regel: hoe eenvoudiger je strategie en aanpak, hoe sneller je patronen op het spoor kan komen.

5. Gebruik beslissingsdiagrammen

Kirk is een grote voorstander van het gebruik van beslissingsdiagrammen. Dit hulpmiddel stelt je in staat om voor elke situatie een beslissingspad op te stellen dat je door de handelsdag kan loodsen. Je kan een plan maken voor het selecteren van aandelen, maar ook voor het nemen van beleggingen in heel specifieke situaties. Bv: ik heb een aandeel gekocht volgens plan, maar het zakt meer dan 5% - wat doe ik nu? Of: ik voel de neiging om een aandeel te verkopen. JA/ NEE ; is het aandeel volgens de regels van het systeem verkoopwaardig? JA / NEE Antwoord: je voelt je onzeker over de uitkomst van het resultaat, maar dit kan je niet controleren. Volg de regels van je plan op want anders zal het je geld kosten op lange termijn. Voor heel veel situaties kan je dus zo’n flowcharts maken. Na verloop van tijd ga je deze beslissingsbomen automatisch uitvoeren.

6. Leg je regels (schriftelijk) vast en volg ze ook op!

Als laatste puntje is het onontbeerlijk regels vast te leggen. Beschrijf naar wat je precies op zoek bent en waarom. Wanneer je precies een aandeel gaat kopen en wanneer je het links gaat laten liggen. Beschrijf regels over hoeveel risico je zal nemen en wanneer je winst dient te nemen. Beleggers die weigeren deze regels te noteren zullen nooit consistent winstgevend worden. Vaak is deze weigering ingegeven door een sterke wil tot bescherming van het ego. Immers: als de regels vastliggen en de belegger volgt ze niet op … aan wie anders kunnen de slechte resultaten worden toegeschreven? Neem dus verantwoordelijkheid op voor je eigen beleggingen en stop met jezelf te bedotten.

Artikels:

http://joefahmy.com/2013/05/16/all-traders-should-focus-on-one-goal/
http://www.kirkreport.com/2013/05/18/improve-your-consistency/#sthash.O3uK71rP.dpbs

Laatste aanpassing: 19/05/2013