Monest.NET | De stand van het Monest Marktmodel

De stand van het Monest Marktmodel

In onze signalendienst maken we zowel gebruik van een langetermijnvisie (1) als een kortetermijnmodel(2) om de temperatuur op te meten van de beurs. Bij elk signaal wordt er zowel aandacht besteed aan de stand van de belangrijkste indexen op dag- en weekniveau als aan tussentijdse overkocht / oververkocht metingen op korte termijn. Hier kan je alvast een kort overzicht vinden van onze gebruikte analysemethoden.

1. Stand van de indexen op lange termijn

Bij elk signaal vragen we ons af in welke toestand de beurs zich bevindt. We doen dit door de dag- en weekgrafieken te bekijken van de belangrijkste index- ETF’s. Er wordt gekeken naar SPY, QQQ, IWM en DIA. Hieronder kan je alvast de meest recente grafieken vinden van deze indexen. Er wordt gelet op volgende punten:

Long Short
1 Hogere toppen & hogere bodems 1 Lagere toppen & lagere bodems
2 Stijgende gemiddelden 2 Dalende gemiddelden
3 Snelle boven trage gemiddelden 3 Snelle onder trage gemiddelden
4 Breken bel. weerstanden 4 Breken bel. steunlijnen

 

Weekly Daily

2. Stand van de markt op korte termijn

Voor beleggers die graag korter op de bal spelen hebben we ook een KT-model ontwikkeld. Hieronder kan je alvast de score aflezen van dit model. Meer informatie over de interpretatie kan je onder de grafiek vinden.


2.1 Interpretatie KT-model
Score Interpretatie

0-1

0 of 1 wijst erop dat de markt in een correctiemodus is op korte termijn.

2

Deze score duidt op een neutrale marktomgeving op korte termijn.

3-4-5

Een positieve score (3 of meer) wijst op een bull markt omgeving op korte termijn.

2.2 Afzonderlijke metingen KT- model

1. % aandelen boven het 50 SMA (?)

Meer informatie over het interpreteren van deze indicator kan je hier vinden …

2. S&P500 ten opzichte van het 100 SMA (?)

Meer informatie over het interpreteren van deze indicator kan je hier vinden …

3. MACD van de S&P500 (?)

Meer informatie over het interpreteren van deze indicator kan je hier vinden …

4. AAI Bullish Investors Sentiment (?)

Meer informatie over het interpreteren van deze indicator kan je hier vinden …

5. Nasdaq Summatie Index en het 5 EMA (?)

Meer informatie over het interpreteren van deze indicator kan je hier vinden …

Laatste aanpassing: 05/08/2013