Monest.NET | Stoplossmanagement - Trailing Stop

Stoplossmanagement - Trailing Stop

De ‘Trailing Stop Rule’ (by Peter L. Brandt)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Monest draait nu toch al een poosje mee en in die tijd hebben we héél wat algemene en/of  specifieke vragen de revue zien passeren over alle facetten van het beleggen. Vragen rond technische analyse, ordertypes, broker- en platformkeuze en talloze andere zaken…

Eén vraag springt echter in het oog omdat we die herhaaldelijk zien terugkeren en het een onderwerp betreft waar blijkbaar menig trader zijn of haar tanden op stuk bijt: Wanneer en hoe pas ik mijn (aanvankelijke) stoploss aan bij een positie die reeds in de winst noteert? Het probleem is gekend natuurlijk, bij een te verre stop blijft er van die virtuele winst maar bitter weinig over als de koers een trendwijziging ondergaat en bij een te dichte stop neem je te vlug winst van tafel waardoor je de echt grote move mist!

Slecht nieuws… Een pasklaar antwoord bestaat er niet, de mogelijkheden zijn namelijk schier eindeloos. Een ding is wel belangrijk. Net als bij het innemen van posities - waarvoor talloze strategieën bestaan en waarbij u er eentje kiest of finetuned naar eigen goeddunken en persoonlijke stijl - zal dat ook het geval zijn voor het managen van één of meerdere stoplosses.

In deze publicatie nemen we jullie mee in een stukje van het boek van Peter L. Brandt, ‘Diary of a Professional Commodity Trader’. De auteur is zelf een professionele futureshandelaar die al geruime tijd meedraait in het beurswereldje. Over het muurtje kijken bij collega-traders is altijd wel ergens goed voor en het is niet eens zo verwonderlijk dat ook hij als professioneel handelaar tegen dezelfde problemen opbokst als u en ik.

Vooraleer we echter verder spitten in het stoplossmanagement van Peter L. Brandt en bij wijze van introductie, toch eerst nog even dit :

The Basics

Voor het aanpassen van de stoploss zijn er grofweg slechts drie basismogelijkheden :

1. Of de initiële stoploss wijzigt niet en blijft dus behouden tijdens de volledige periode dat de positie ‘open’ is. Dit wordt vaak (maar niet exclusief en ook niet altijd) gebruikt bij strategieën die met een vaste target werken voor de volledige positie en waarbij de target meestal een veelvoud is van het aanvankelijke risico.

Bijvoorbeeld, een positie wordt geopend aan 92 met een stop op 90 en een target op 96. Je merkt onmiddellijk op dat de target tweemaal zo groot is als de aanvankelijke stoploss. In dat geval spreken we dus van een risk/reward ratio van ½. De koers bereikt ofwel de target ofwel de stoploss.

2. of de initiële stoploss wordt door de trader zelf gewijzigd naar eigen inzicht. In dat geval gebeurt het aanpassen dus volledig discretionair en is het bijstellen van de stoploss een subjectief gegeven. Dit biedt (of althans zo lijkt het voor de meesten…) het minste houvast maar het voordeel is wel dat je het aanpassen van de stop perfect kan afstemmen op de marktomstandigheden.

3. of de initiële stoploss wordt aan de hand van een vaste formule bijgesteld (al dan niet adaptief aan de marktomstandigheden). In dat geval spreken we van een volgstop (trailing stoploss). Een trailing stop houdt dus in dat de stopprijs verandert met de koers. Als de markt stijgt bij een longpositie dan stijgt de stopprijs mee, als de koers daalt bij een shortpositie dan daalt de stopprijs mee…“piece of cake”.

Belangrijk daarbij is dat wanneer de koers daalt bij een longpositie, de stopprijs op z’n laatste niveau blijft staan en dus uiteraard niet mee verlaagd wordt! In welke mate de stop wordt aangepast kan ook daar weer verschillen, dat kan ofwel een vaste afstand zijn ofwel een afstand die afhankelijk is van de beweeglijkheid van het aandeel (de volatiliteit).

Een ATR-stop (Average True Range) bijvoorbeeld, wordt berekend op de gemiddelde beweeglijkheid van een aandeel. Stel dat een aandeel een gemiddelde dagrange heeft van 2,- euro (verschil tussen de high en low van één dag), gemeten over pakweg 20 dagen, dan zal een 3ATR-stop dus betekenen dat de stoploss op 6,- euro volgt van de actuele koers (3 keer de gemiddelde dagbeweging van 2,- euro). Pas wanneer de gemiddelde dagbeweging of ATR verkleint naar bijvoorbeeld 1.5,- euro dan zal de 3ATR-stop vanaf dan een stukje dichter liggen bij de koers, in dit geval dus op 4.5,- euro (3 keer de gemiddelde dagebeweging van 1.5,- euro). Omgekeerd geldt die redenering ook maar dan enkel in beperkte zin, het is niet omdat de volatiliteit van een aandeel waarin we long zitten plotseling verhoogt, dat we dan de stoploss een stuk lager gaan instellen. De laatste stoploss blijft dus behouden maar het aanpassen in positieve zin zal dan gebeuren afhankelijk van de ATR-waarde.

Bijvoorbeeld, we hebben aandeel X (actuele koers = 94,- euro, met een ATR-waarde van 2) in portefeuille met een stop op 2ATR. Dan houdt in dat de stop op 90 staat (2 keer de ATR-waarde = 4 > 94-4=90). Stel nu dat de ATR-waarde stijgt tot 2,5 dan gaan we de stoploss uiteraard niet negatief gaan aanpassen maar zal dit wel een effect hebben bij een verdere stijging van de koers. Als het aandeel nu van 94 naar 95 gaat blijft de stop - nog altijd ingesteld op 2ATR -  op hetzelfde niveau (want 2 keer de nieuwe ATR-waarde = 5 > 95-5=90).

Ongeacht welke stop we gebruiken, een stop wordt normaal gezien NOOIT aangepast in negatieve zin. Op die regel is er één uitzondering en die doet zich voor wanneer men voor een open long positie een cash dividend ontvangt. In dat geval kan (maar moet niet…) de stoploss met hetzelfde bedrag als het ontvangen dividend per aandeel negatief worden aangepast omdat dat ‘koersverschil’ sowieso wordt uitbetaald aan de aandeelhouder.

De trailing Stop Rule by Peter L. Brandt

De trailing stop rule van Peter L. Brandt valt strikt genomen onder categorie 3, in die zin dat er vast omlijnde regels zijn voor het aanpassen van de stoploss. Het verschil is echter dat de door hem ontwikkelde stoploss niet gebaseerd is op of getoond wordt via één of andere indicator maar wel rechstreeks op de prijsgrafiek. Bovendien laat de stoplossmethode ook nog een stukje inmenging van de trader toe en wordt het op die manier dus eigenlijk een stopstrategie die ook kenmerken heeft van de categorie 2 zoals hierboven beschreven.

We starten gemakkelijkheidshalve met een grafiekvoorbeeld en gaan dan verder met de uitleg van de bijhorende grafieklegende.

TSR_NFLX.png

De methode die wordt gebruikt is rechttoe rechtaan en bestaat uit een drietal elementen. Voor de prijsweergave in de grafiek hierboven hebben we candlesticks gebruikt maar de methode kan ook perfect toegepast worden op high/low bars. Het voorbeeld is een hypothetische situatie, enkel en alleen bedoeld om de methode toe te lichten.

  • De groene pijl geeft de entryday weer, dit is dag waarop een longpositie werd ingenomen ten gevolge van een uitbraak boven de blauwe horizontale lijn. In de daaropvolgende weken evolueert de positie gunstig met telkens nieuwe highs.

  • Punt 1 (HIGH DAY : candle omgeven door blauwe kader) is de eerste high die voor deze stoplossmethode van belang is. Waarom dat zo is wordt duidelijk bij punt 2.

  • Punt 2 (SETUP DAY : candle omgeven door bruine kader) is namelijk de eerste keer dat de sluitingsprijs onder de low van de tot dan geldende high ligt (de meeste recente ‘HIGH DAY’). De reden dat dit de ‘SETUP DAY’ wordt genoemd heeft te maken met het feit dat net onder de low van deze candlestick uiteindelijk de nieuwe aangepaste stoploss komt te liggen.

Punt 3 en rode lijn (TRIGGER DAY : candle omgeven door purperen kader) is de candle waarbij de prijs de nieuw ingestelde stoploss raakt (ter hoogte van de horizontale rode lijn) en waardoor de positie wordt afgesloten.

Opgelet, een geldige ‘SETUP DAY’ komt pas tot stand als de sluitingsprijs van de candle effectief onder de low van de HIGH DAY’ ligt!

false-setupday3

In het kleine grafiekje hierboven zien we op 16 januari een groene pijl, dit is de nieuwe high op dat moment (‘HIGH DAY’). Twee dagen later doet zich een intradaybeweging voor die de koers tijdelijk onder de low van de tot dan geldende ‘HIGH DAY’ brengt (rode pijl). De koers remonteert echter waardoor de uiteindelijke slotprijs boven de low van de ‘HIGH DAY’ ligt. Er is dus GEEN sprake van een ‘SETUP DAY’.

Discretionair kantje…

Normaal gezien wordt de stoploss net onder de low van de ‘SETUP DAY’ geplaatst maar daar kan onder bepaalde omstandigheden best van afgeweken worden. Stel bijvoorbeeld dat de low van een ‘SETUP DAY’ op pakweg 100,07 ligt dan zou het niet verstandig zijn de nieuwe stoploss op 100,06 in te stellen. Je kiest dan beter een stoploss die op z’n minst onder het ronde getal 100 ligt (zelf de range tot 99.90 zou ikzelf vermijden…).

In een zijwaarts prijskanaal geldt eigenlijk dezelfde redenering, wanneer zich daar een ‘SETUP DAY’ voordoet is het misschien verstandiger om de stoplossprijs op z’n minst onder de low van het bestaande tradingkanaal te plaatsen ipv net onder de low van de ‘SETUP DAY’-candle die mogelijks nog binnen de tradingrange valt.

Conclusie

De ‘Trailing Stop Rule’ zoals beschreven is één van de vele mogelijkheden waarmee de virtuele winst van open posities voor een groot deel veilig wordt gesteld. Deze stop werkt bijzonder goed in sterk trendende aandelen en hij wordt nog veel beter wanneer de (meer ervaren)  trader hem gebruikt in combinatie met z’n eigen inzichten op de prijsgrafiek waardoor kleine prijsafwijkingen in de stoploss volledig discretionair worden bepaald. Op dat moment fungeert deze stoploss namelijk als rode draad doorheen het eigen stoplossmanagement en zal hij vooral zijn nut bewijzen door met de ‘HIGH’ en ‘SETUP DAY’ de trader tijdig te waarschuwen dat een aanpassing van de stoploss aan de orde is.

Maar ook met deze stop zal je onvermijdelijk situaties tegenkomen waarbij de koers net je stoplosslevel raakt en daarna doodleuk de geldende trend herneemt…Daar bestaan nu éénmaal geen wondermiddelen voor, net zoals je met elke winnende tradingstrategie ook verliesposities moet slikken!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Meer lezen? Dan kunnen we u het boek van Peter L. Brandt - ‘Diary of a Professional Commodity Trader’ warm aanbevelen! Een boek waar zowel de beginnende als ervaren trader plezier zal aan beleven… Klik op deze link voor meer informatie.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Mail naar Kristoff@monest.net of maak gebruik van ons forum!

Laatste aanpassing: 17/03/2014