Welkom beste belegger!
Log in / Registreer een nieuw account

Inside the Mind of the Turtles


Nu Bestellen:

‘Een schildpad boekt enkel vooruitgang door z’n nek uit te steken’

Wellicht de grootste paradox van de financiële markten is dat iedereen er op zoek is naar zekerheid, een hoog rendement en liefst helemaal geen risico. Dit terwijl zonder onzekerheid en het daarmee verwante risico, financiële markten een deterministisch karakter zouden hebben en als gevolg daar van zouden ophouden te bestaan. Over de definitie van risico is zelfs het academisch kruim het niet eens. Veelal wordt volatiliteit in de vorm van een of andere spreidingsmaat op log returns gehanteerd, terwijl liquiditeit, correlatie en niet systematisch risico vaak worden onderkend. De auteur laat zich echter niet verleiden tot het kwantificeren van risico of de definitie ervan. Hij stelt zelfs dat dit een van de oorzaken is (het trachten kwantificeren ervan) dat risico’s meer onder- dan overschat worden.
Daarentegen vertrekt de auteur van een vrij eenvoudige definitie van risico:

‘de blootstelling aan de gevolgen van onzekerheid’.
Vertrekkend van deze definitie en de drie basiscomponenten: 1. blootstelling (exposure)
2. onzekerheid (uncertainty)
3. gevolgen(consequences)’

Worden de invloed van de oorzaken en gevolgen van risico op ons gedrag beschreven en hoe we daaruit kunnen leren om te gaan met risico, het te beheersen, te respecteren en te verkleinen waar mogelijk. Maar bovenal om het te leren omhelzen en te aanzien als de drijvende kracht achter de opportuniteit om winst te maken. Geen rendement zonder risico en meer rendement net door minder risico! We kunnen risico en onzekerheid niet uitschakelen. We moeten er dus mee leren omgaan en het leren zien als een waardevolle bondgenoot eerder dan een vijand.

Hiertoe zijn zeven eigenschappen onontbeerlijk:

1. overwinnen van angst
2. flexibel zijn en blijven
3. berekende risico’s nemen
4. voorbereiden op verkeerd zijn
5. actief de realiteit toetsen
6. zich snel aanpassen aan verandering
7. focussen op beslissingen eerder dan resultaten

Elk van deze eigenschappen is terug te vinden bij mensen die al dan niet beroepshalve met risico hebben leren omgaan. Elke eigenschap krijgt zijn eigen hoofdstuk waarin deze dieper wordt geanalyseerd en er technieken om deze te verwerven worden voorgesteld.
Zolang risico enkel wordt geassocieerd met gevaar (zoals onze primitieve maar genetisch verwante voorouders op een wit/zwart manier mee werden  geconfronteerd) zal men risico vermijden. Maar je kunt risico niet ontlopen. En wel om twee redenen:

1. Zonder risico kan er geen vooruitgang zijn
2. Door risico te ontlopen leer je er niet mee omgaan als de gevolgen ervan zich aandienen (het ‘de-kat-in-de-koplampen-van een-auto’ syndroom).

Door systematisch risico te proberen ontlopen missen we alle opportuniteiten die een betekenisvolle vooruitgang voor ons in petto hebben en zijn we niet voorbereid om er mee om te gaan als we, doorgaans eensklaps, met de gevolgen ervan worden geconfronteerd.
We moeten dus actief risico nemen. Op die manier wordt het een bewuste actie van onszelf in plaats van een gebeurtenis die ons lijkt te overkomen en waarover we geen controle hebben. Het is zonder meer een huzarenstuk om na het schrijven van een bestseller(†) je aan een nieuw boek te gaan wagen. De meningen over dit boek zijn dan ook verdeeld. Het is mijn mening dat de auteur nogal vrij vaak en misschien zelfs teveel langs het anekdotisch pad gaat afdwalen in te veel parallellen (een spoedarts, een durfkapitalist, een zeiler, een parachutist, een business angel, een entrepreneur, …).

Er is onmiskenbaar overlap met de ideeën uit zijn eerste boek, hoewel dit tweede iets minder technisch van aard is. Wie het eerste boek van deze auteur ten volle naar waarde kan schatten en vertrouwd is met het werk van Van K. Tharp(°), heeft volgens mij dit boek niet nodig.

(†) Curtis Faith schreef de internationale bestseller ‘Way of the Turtle’ die ook in verschillende talen werd vertaald.
(°) Hiervan is ‘Trade Your Way to Financial Freedom’, als synopsis, het belangrijkste werk van deze auteur.