Welkom beste belegger!
Log in / Registreer een nieuw account

Long/Short Market Dynamics


Nu Bestellen:

Aan de basis van dit schitterende boek liggen enkele eenvoudige inzichten. Vooreerst  is er de introductie van het gebruik van glijdende of voortschrijdende percentielen als alternatief voor de alom gebruikte glijdende  gemiddelden.
Stel dat je de wedde van 100 arbeiders die hetzelfde werk verrichten gaat uitmiddelen, dan zal dit gemiddelde met vrij grote waarschijnlijkheid  representatief zijn voor een arbeider die dat soort werk doet. Voeg daar nu de CEO-wedde van een internationale onderneming uit de fortune 500 lijst aan toe die pakweg het tienvoudige binnenhaalt. Hierdoor zal het gemiddelde stijgen en minder representatief worden voor zowel het loon van die arbeiders als van de CEO.

Het 50% percentiel(†) is de waarde die de weddes zo verdeeld dat de helft van alle waarden/weddes groter is en de helft kleiner.
Dit kan door de waarden/weddes allemaal te rangschikken en het midden (in aantal waarden) te zoeken in die rangschikking.
Deze grens zal, in tegenstelling tot een gemiddelde, nauwelijks aangetast worden door een uitschieter (Eng. ‘outlier’).

Een tweede belangrijk inzicht is dat bij statistische analysetechnieken altijd alle gegevens verwerkt worden in een beschrijving. Mogelijks moeten we net selectief te werk gaan in welke data we gebruiken om divergenties en afwijkingen  te meten. Niet alle gegevens bevatten evenveel informatie, om het zo te zeggen. De kunst is niet te gaan kijken naar wat iedereen ziet maar op zoek te gaan naar afwijkend (divergerend) gedrag.
Ten derde zien we de klassieke statistische methodes uitschieters verwerpen om distributies, regressie en correlatie toe te kunnen passen. Met een knipoog naar de zwarte zwaan van Taleb(°) kan echter worden gesteld dat het net de uitschieters zijn die onze wereld op z’n grondvesten doen daveren en mogelijks zelfs ons wereldbeeld aanpassen.

Door het gebruik van percentielen hoeven we die uitschieters niet te mijden in onze berekeningen op dezelfde manier als we dat zouden moeten doen voor de berekening van glijdende gemiddelden en regressielijnen.
Uit deze vaststellingen destilleert de auteur een unieke methode om divergenties kwantificeerbaar en vroegtijdig opspoorbaar te maken: ‘Comparative Quantiles Analysis’.
Baanbrekend zijn ook de statistieken inzake trending days, en de contractie en expansie van het dagelijks bereik. Verder opmerkelijk is het feit hoe hieruit volgt dat contractie een precursor kan zijn op expansie en onder welke omstandigheden.
Verrassend gebruik ook van de klassieke grafiektypes (zoals scatterplots) uit de beschrijvende statistiek.

De auteur stelt bovendien bij bepaalde onderwerpen technieken voor die bepaalde klassieke denkpatronen helemaal omdraaien.
Correlatie is zo’n onderwerp. De klassieke, academisch theoretische benadering gaat correlaties traceren (voor ondermeer arbitrage doeleinden en portefeuillemodellering). Dit terwijl zelfs bij sterk gecorreleerde zaken deze relatie bijzonder onstabiel kan zijn. De auteur stelt voor te gaan kijken naar plotse toename of afname in correlatie als divergentiesignalen in tegenstelling tot het bekijken van de correlatie zelf (of een gemiddeld verloop daarvan).
Ook over portefeuille- en risicobeheer durft de auteur enkele gewaagde stellingen innemen.

Maar het ganse boek vertrekt van cijfermateriaal en is gebouwd op een strikt wetenschappelijke benadering.
Een opsomming of inhoudstafel afdrukken zou dit boek flink onrecht aandoen. Het staat immers bulk van vernieuwend inzichten die direct toepasbaar zijn op de beurs. Dit is er eentje die zonder enige twijfel in de must-read categorie valt.

(†) Het 50% percentiel is ook beter bekend als de mediaan, of, bij een homogene spreiding, zelfs gewoon het midden van het bereik.
(°) De bestseller ‘The Black Swan’ van Nassim Nicolas Taleb.