Welkom beste belegger!
Log in / Registreer een nieuw account

Thin(k tw)ice


Nu Bestellen:

Dit boek handelt over de uitdaging waar we voor staan als we beslissingen moeten nemen in onzekerheid, en de fouten die we daar bij maken.
Bij het nemen van een beslissing waarvan we vooraf niet weten of het een goede zal zijn spelen verschillende zaken een rol. Het risico dat vast hangt aan een slechte (of niet de beste) beslissing, het nut dat gehaald kan worden uit een goede (of de best mogelijke) keuze, de complexiteit van het domein en het aantal keuzes, de hoeveelheid informatie die we hebben bij het maken van die keuze, de snelheid waarmee we moeten beslissen, de mate waarin toeval (en dus geluk) een rol speelt, enz …
Volgens de auteur, adjunct professor ‘finance’ aan de Harvard Business School in Columbia en strategisch hoofd voor beleggingenbeslissingen bij Legg Mason Capital Management, brengen een aantal zaken ons in de problemen. Deze problemen zijn voor het gros van de beslissingen die we nemen niet dermate doorslaggevend dat ze destructieve gevolgen hebben. Maar als er veel op het spel staat (zoals onze financiële toekomst), dan denken we beter tweemaal na vooraleer we een beslissing nemen.
In het boek komen heel wat de fouten aan bod die we maken bij het nemen van beslissingen in onzekerheid.
Hun psychologische oorzaak wordt besproken maar ook hoe we ze kunnen herkennen en hoe we er ons tegen kunnen wapenen om ze niet te maken.
Hiertoe reikt de auteur een raamwerk aan dat bestaat uit drie stappen:

 1. Mentale voorbereiding
  Door studie van fouten, voorbeelden ervan uit verschillende disciplines en de wetenschappelijke verklaring waarom mensen ze maken.

 2. Herkenning
  Het herkennen van problemen in verschillende contexten. De tools bestuderen om vervolgens verstandige beslissingen te nemen en mentale routine te vermijden en te vervangen door contra-intuïtieve reflex.

 3. Toepassing
  Het bouwen en verfijnen van een mentale toolset om beslissingen in onzekerheid op de beste en meest efficiënte manier te nemen.

Per hoofdstuk worden een oorzaak ‘in depth’ besproken en de fouten die eruit voortvloeien. Zo passeren volgende onderwerpen de revue:

 1. ‘Outside View’
 2. ‘Tunnelvision’
 3. ‘Expert Squeeze’
 4. ‘Situational Awareness’
 5. ‘More is Different’
 6. ‘Evidence of Circumstance’
 7. ‘Phase Transistions’
 8. ‘Sorting Luck from Skill’

   


Deze allemaal ook maar proberen uit te leggen in dit artikel zou het boek doen verdwijnen in de massa literatuur die ondertussen over het onderwerp ‘Behavioral Finance’ zijn verschenen.
Maar ik licht alvast een tipje van de sluier met enkele vragen/vaststellingen waarvan de antwoorden/verklaringen in dit boek te vinden zijn.
Als de beurs niet louter een kwestie van geluk is maar ook van kunde, dan zou het mogelijk moeten zijn opzettelijk te verliezen?
In het nemen van beslissingen worden we gehinderd door ‘outcome bias’ en ‘hindsight bias’. Toch hanteert onze ganse maatschappij en cultuur het idee om beslissingen te evalueren op basis van de resultaten, niet op basis van de kwaliteit van die beslissingen of het proces.

Sociale insecten (bijen, mieren) lijken individueel niet te weten waar ze mee bezig zijn. En toch slagen ze erin om verbazingwekkende resultaten te behalen met hun kolonie.
Een lawine kan beginnen met 1 sneeuwvlokje teveel. En toch lijkt een sneeuwvlokje niet het vermogen te hebben om een lawine te ontketenen en lijkt er geen verschil te zijn met het voorgaande sneeuwvlokje.
Prof. Maboussin is met dit boek niet aan z’n proefstuk toe en schreef eerder al ‘More Than You Know’ en ‘Expectations Investing’, een bestseller van 2001.