Welkom beste belegger!
Log in / Registreer een nieuw account

Value in Time


Nu Bestellen:

Met zijn debuutwerk ‘Value in Time’ slaagt Pascal Willain er in meteen zijn naam te maken in de traderswereldje. Het is niet elke dag dat iemand er in slaagt om met nieuwe inzichten op de proppen te komen in een onderwerp dat tot de meest beschrevene behoort in de wereld. Merkwaardig genoeg vertrekt het boek van een gebeurtenis die ons allen voorbij is gegaan als iets onbeduidends. Herinnert u zich nog dat aandelen in zestienden(*) werden verhandeld (en soms ook wel in tweeëndertigsten). Wellicht wel. En als ik u zou vragen wanneer we aandelen zijn beginnen verhandelen tot op de dollarcent? Niemand? Dat was op 9 april 2001.

Wat een onbelangrijk technisch gegeven lijkt maakt echter een wereld van verschil in de handel van grote spelers, dixit de auteur. Pascal Willain neemt je mee in een verbazingwekkend verhaal over dit decimalisatieproces en hoe dit het handelsgedrag van institutionele spelers heeft beïnvloed. De opzet van dit proces was tweeledig:

1. het reduceren van spreads (**)
2 het transparanter maken van prijsgedrag voor retail beleggers.

Toch werd hiermee het omgekeerde bereikt. Het zicht op prijsgedrag werd vertroebeld en mogelijks werkte dit prijsmanipulatie in de hand (spreads werden immers ook kleiner voor institutionelen). Het boek brengt zoals gesteld verbazingwekkende inzichten mee in het ontrafelen van wat grote partijen doen en zet een unieke kijk neer op begrippen zoals evenwicht, vraag en aanbod, goedkoop en duur, trends (waar ze vandaan komen en waarom ze bestaan), enz … Zo stelt de auteur dat we niet moeten focussen op wat duur of goedkoop is in termen van prijs maar dat we moeten gaan kijken naar de verwachting van de participanten in een aandeel.

Maar hoe meet je zoiets? De auteur weet er alvast raad mee. In het boek worden enkele nieuwe indicatoren beschreven waarbij het revolutionaire idee vooral zit in het gebruik van transactiegegevens in plaats van de klassieke samenvattende open, high, low, close en volume (typisch op dagniveau). Effective Volume, Active Boundaries, Divergence Analysis en de Supply Analysis Tool worden beurtelings in hun eigen hoofdstuk ondergebracht en toegelicht.

Effective Volume meet accumulatie en distributie. Active Boundaries is een oscillator die het verband probeert te leggen tussen prijs en waarde. Divergence Analysis zoomt in op afwijkend gedrag tussen prijs en volume. De Supply Analysis Tool probeert een klare kijk te werpen op het evenwicht tussen vraag en aanbod.

Uitzonderlijke aandacht wordt geschonken aan de synergie van deze indicatoren waarbij de auteur aantoont dat het gebruik van één indicator zonder de andere zinloos is.

De auteur bespreekt z’n indicatoren ook in de meest uiteenlopende scenario’s en waarschuwt voor fout gebruik van zijn indicatoren en mogelijks verkeerde interpretaties. Zo leerde hij zelf van z’n indicatoren dat distributie vlak voor nieuws niet noodzakelijk slecht nieuws betekent. Actieve spelers gaan vaak op safe spelen en uit de markt voor het nieuws bekend wordt. Ook door de grootte van hun positie is dit soms geboden, willen ze niet als een rat in de val zitten bij onverwacht slecht nieuws.

Het tweede deel van het boek bevat twee hoofdstukken over trading strategieën en gaat hierbij over onderwerpen zoals de balans risico/rendement en automatische handelssystemen. In een derde deel besteedt de auteur verder aandacht aan het gebruik van zijn indicatoren in shorthandel en sector analyse. Dit boek proberen samenvatten in een katern als dit, doet het boek flink onrecht aan. Het is beslist één van de betere boeken die de afgelopen 5 jaar over de beurs zijn neergepend. Het boek is een aangename afwisseling tussen nieuwe inzichten en een gedetailleerde bespreking van enkele eenvoudige maar revolutionaire indicatoren.

(*) 1/16e was dan 6.25 dollarcent waard. Een gigantisch veel grotere tikwaarde dan de huidige 0.01 dollarcent.

(**) Het verschil tussen bid en ask